Politechnika wrocławskaPolitechnika wrocławska
Usługę grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej I teatralnej im. L. Schillera w Łodzi I członków ich rodzin”
0,59 Mb. 5
czytać
Politechnika wrocławskaPolitechnika wrocławska
Usługę grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej I teatralnej im. L. Schillera w Łodzi I członków ich rodzin”
0,62 Mb. 6
czytać
Samodzielny PublicznySamodzielny Publiczny
Zakup z dostawą endoprotez I materiałÓw ortopedycznych wraz z dzierżAWĄ instrumentarium, osprzęt do ercp oraz uzupełnienie lekóW
1,72 Mb. 19
czytać
Wojewódzki szpital specjalistycznyWojewódzki szpital specjalistyczny
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 I nast ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą pzp” oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
1,78 Mb. 15
czytać
Białystok, dnBiałystok, dn
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zastawek tavi, stentgraftów I elektrod do ablacji
10,25 Kb. 1
czytać
S p e c y f I k a c j aS p e c y f I k a c j a
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013
0,98 Mb. 2
czytać
Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień tel. /22/ 326 53 53 nip 5242688913 regon 141983460Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień tel. /22/ 326 53 53 nip 5242688913 regon 141983460
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp z o o działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych
1,16 Mb. 7
czytać
Załącznik nr 1 do siwzZałącznik nr 1 do siwz
Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego ncn preludium 4
107,56 Kb. 1
czytać
Szpital specjalistyczny nr 1Szpital specjalistyczny nr 1
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz
57,29 Kb. 1
czytać
„z a t w I e r d z a m”„z a t w I e r d z a m”
Na dostawę RĘcznych narzędzi elektromechanicznych I róŻnych narzędzi ręcznych do zabezpieczenia działalności obsługowo naprawczej
0,83 Mb. 4
czytać
W Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113bW Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113b
Usługi edukacyjne I szkoleniowe kursy realizowane w ramach projektu „Większe umiejętności lepsze jutro” wykonywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
461,11 Kb. 3
czytać
Wszyscy uczestnicy postępowaniaWszyscy uczestnicy postępowania
W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, zgodnie z art. 8 ust ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia
213,64 Kb. 3
czytać
Kołobrzeg, dnia 17 lipca 2013rKołobrzeg, dnia 17 lipca 2013r
Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę neuronawigacji laryngologicznej z torem wizyjnym dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
150,02 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r nr 223 poz. 1655 z późn zm.), zwaną dalej ustawą Pzp
0,55 Mb. 4
czytać
Nr sprawy: zp 81 / 2016 ZamawiającyNr sprawy: zp 81 / 2016 Zamawiający
Prawo zamówień publicznych – ( Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn zm) zwanej dalej „ustawą”) na dostawy przedmiotu zamówienia
149,92 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna