Oznaczenie sprawy: pn/10-2015/ecotech załącznik nr 2 do swizOznaczenie sprawy: pn/10-2015/ecotech załącznik nr 2 do swiz
Centrum Analityczno – Programowego dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w ramach Projektu „ecotech – complex – Człowiek, Środowisko, Produkcja”
187,53 Kb. 1
czytać
Zał. 9 Informacja pokontrolna nr 16/lt-pl/2014Zał. 9 Informacja pokontrolna nr 16/lt-pl/2014
We nr 1783/1999 oraz Porozumienie w sprawie ustanowienia Wojewody Podlaskiego Kontrolerem Pierwszego Stopnia w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 –2013 zawarte w dniu 23 października 2008 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego
0,96 Mb. 8
czytać
Załącznik nr 1 do siwz ofert aZałącznik nr 1 do siwz ofert a
I-iii szkół podstawowych pt.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2012/2013, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno
0,9 Mb. 7
czytać
Krosno, dn. 24. 02. 2012 r. Wojewódzki Szpital PodkarpackiKrosno, dn. 24. 02. 2012 r. Wojewódzki Szpital Podkarpacki
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu Pakietu nr IV /wykluczeniu wykonawcy/odrzuceniu oferty
36,83 Kb. 1
czytać
Dpz/43/PN/37/17 Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichDpz/43/PN/37/17 Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120, 00-801 Warszawa tel. (22) 558-90-00 fax: (22) 620-06-08 nip 525-22-48-481
0,6 Mb. 14
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „ Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Ludwin w tym jej jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „ Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Ludwin w tym jej jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat”
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Ludwin w tym jej jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat”
138,26 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: wsz–nz-25/2004Nr sprawy: wsz–nz-25/2004
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
211,35 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz) do postępowania przetargowego na zakup I dostawęSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz) do postępowania przetargowego na zakup I dostawę
Siwz w postępowaniach o wartości zamówienia równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych
206,99 Kb. 4
czytać
Dot.: Pn 2/15 dzp 101/2015 dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych do Szpitala KlinicznegoDot.: Pn 2/15 dzp 101/2015 dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych do Szpitala Klinicznego
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie butli o pojemności wodnej 5 I 20 litrów I odpowiednio o zawartości 0,94 m3 I 3,8 m3 mieszaniny tlenku azotu 450 ppm mol/mol tlenku azotu w azocie I modyfikację formularza asortymentowo-cenowego
58,59 Kb. 1
czytać
Nr referencyjny: za/3/25/07Nr referencyjny: za/3/25/07
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: taz. 372. 40
41,74 Kb. 1
czytać
Poznań, dnia 25Poznań, dnia 25
Kliniki Kardiochirurgii I pracowni Inwazyjnej Kardiologii Dziecięcej do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera um w Poznaniu (pn 36/13)
81,77 Kb. 1
czytać
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle specyfikacj a istotnych warunków zamówieniaSamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle specyfikacj a istotnych warunków zamówienia
Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 1 ust pzp, tj kwotę 221 000,00 euro
1,24 Mb. 7
czytać

1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna