Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centralaKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej „Zamawiającym” lub „krus” ogłasza postępowanie
146,85 Kb. 3
czytać
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala 00 – 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala 00 – 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej „Zamawiającym” lub „krus” ogłasza postępowanie
194,88 Kb. 2
czytać
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym naNawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na
Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie: „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne
479,31 Kb. 1
czytać
Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53 nip 5242688913 regon 141983460Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53 nip 5242688913 regon 141983460
Na podstawie art. 8 ust. 2, 4, 4a, ustawy Prawo zamówień publicznych Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp z o o w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania
228,4 Kb. 3
czytać
Specyfikacja aplikacji dla katastru wodnego dorzeczaSpecyfikacja aplikacji dla katastru wodnego dorzecza
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn."Odbudowa ostróg na rzece Wiśle (19 szt.) roboty budowlane"
225,3 Kb. 8
czytać
Gmina Drawsko Ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. (67) 256 91 28 fax (67) 25 691 35Gmina Drawsko Ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. (67) 256 91 28 fax (67) 25 691 35
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
1,02 Mb. 16
czytać
Odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców oraz modyfikacje (zmiany) zapisów siwz w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usłUGĘ ubezpieczenia szpitala wojewódzkiego imOdpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców oraz modyfikacje (zmiany) zapisów siwz w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usłUGĘ ubezpieczenia szpitala wojewódzkiego im
Na usłUGĘ ubezpieczenia szpitala wojewódzkiego im. Kardynała stefana wyszyńskiego w łOMŻY
0,49 Mb. 2
czytać
Istotnych warunków zamówienia zakup wraz z dostawą opatrunkóW, RĘkawic chirurgicznych I diagnostycznych tryb udzielania zamówieniaIstotnych warunków zamówienia zakup wraz z dostawą opatrunkóW, RĘkawic chirurgicznych I diagnostycznych tryb udzielania zamówienia
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 1986) zwanej dalej „Ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
0,79 Mb. 6
czytać
Ja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoJa istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
1,05 Mb. 10
czytać
Siwz nowela 2016 dużaSiwz nowela 2016 duża
Dostawa drobnego sprzętu medycznego, akcesoriów do sterylizacji, wózków do przewozu pacjenta, narzędzi medycznych, worków foliowych wózków anestezjologicznych
0,54 Mb. 4
czytać
Dla kliniki okulistykiDla kliniki okulistyki
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni powoływać się na ten znak I tytuł
1,24 Mb. 8
czytać
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w RadomiuMazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w Radomiu
W trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 R. Prawo zamówień publicznych
376,66 Kb. 4
czytać
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. 26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. 26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie XIV wydział Gospodarczy krs 0000490819
166,91 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na „dostawę specjalistycznego sprzętu dla kliniki okulistyki”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na „dostawę specjalistycznego sprzętu dla kliniki okulistyki”
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni powoływać się na ten znak I tytuł
438,83 Kb. 4
czytać
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w RadomiuMazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w Radomiu
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
371,87 Kb. 5
czytać

1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna