Odpowied ź II na zapytania w sprawie siwzOdpowied ź II na zapytania w sprawie siwz
Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
196,11 Kb. 2
czytać
Projekt umowyProjekt umowy
Ośrodkiem Badawczo – Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S. A. z siedzibą w Gdyni przy
33,56 Kb. 1
czytać
Wojewódzki szpital bródnowskiWojewódzki szpital bródnowski
Zamawiający działając na podstawie art. 8 ust. 1, I ustawy z dnia 29. 01. 2004 Prawo zamówień publicznych
407,81 Kb. 4
czytać
Nr ref. Zp/16/2014/ /2014 zawarta w dniu w KrakowieNr ref. Zp/16/2014/ /2014 zawarta w dniu w Krakowie
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia
63,44 Kb. 1
czytać
Oznaczenie sprawyOznaczenie sprawy
Informacja z otwarcia ofert w dniu 12. 03. 2013 r w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek, wiskoelastyków
43,92 Kb. 1
czytać
ZawiadomienieZawiadomienie
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A., ul.Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
333,56 Kb. 1
czytać
Formularz ofertowyFormularz ofertowy
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku I obłożenia do operacji stawu biodrowego przez okres 12 miesięcy”
26,41 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 formularz ofertowyZałącznik nr 1 formularz ofertowy
Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia I nie wnosimy żadnych zastrzeżeń
18,28 Kb. 1
czytać
Znak: spzzozZnak: spzzoz
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych
0,54 Mb. 4
czytać
Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych według III pakietów numer sprawy 157/ZP/2007Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych według III pakietów numer sprawy 157/ZP/2007
13,65 Kb. 1
czytać
BiałystokBiałystok
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
348,25 Kb. 2
czytać
Giżycko dn. 12. 04. 2013rGiżycko dn. 12. 04. 2013r
Przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy – prawo zamówień publicznych
1,01 Mb. 8
czytać
Warszawa, [data wydruku]Warszawa, [data wydruku]
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa oświadczenia I dokumenty, które są wskazane w Części II siwz
0,68 Mb. 7
czytać
GfkhjlghghGfkhjlghgh
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn zm.) zwanej dalej ustawą Pzp
0,73 Mb. 4
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
0,73 Mb. 6
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna