Odpowiedzi na pytaniaOdpowiedzi na pytania
Podana struktura zatrudnionych zawiera 383 osoby oraz zdanie "liczba osób w wieku do 68 roku życia.". W punkcie II. Siwz została podana liczba zatrudnionych 384
250,07 Kb. 4
czytać
Bartoszyce, 2015-03-16Bartoszyce, 2015-03-16
Nazwa zadania: Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny I innych artykułów jednorazowego użytku
126,18 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny centralny szpital klinicznySamodzielny publiczny centralny szpital kliniczny
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
188,67 Kb. 2
czytać
Instytut technologii bezpieczeństwa „moratex”Instytut technologii bezpieczeństwa „moratex”
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pt.: „Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu I obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych” – umowa z mnisw nr poig
233,32 Kb. 3
czytać
Załącznik Nr do siwz/pn – /2014 umowa nr / 2014 wzór na udzielenie licencji, Świadczenie usług instalacyjnych I wdrożeniowych systemuZałącznik Nr do siwz/pn – /2014 umowa nr / 2014 wzór na udzielenie licencji, Świadczenie usług instalacyjnych I wdrożeniowych systemu
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000009038, posiadającym numer identyfikacji podatkowej nip: 892-12-96-985, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez lek med. Marka Bruzdowicza – Dyrektora
212,8 Kb. 7
czytać
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231 Sprawa nr: 52/8/2014Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231 Sprawa nr: 52/8/2014
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im prof. W. Orłowskiego cmkp w Warszawie
0,96 Mb. 2
czytać
Nr sprawy: wsz–nz-25/2004Nr sprawy: wsz–nz-25/2004
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
177,11 Kb. 1
czytać
ZamawiająCYZamawiająCY
Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
2,47 Mb. 12
czytać
Umowa- smallworldUmowa- smallworld
Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, krs: 000270640, nip: 525-238-60-94, regon: 140787780, kapitał zakładowy 628 938
83,31 Kb. 1
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu amphora, automatach oddechowych oraz kamizelkach -jacketach nurkowych oraz bieżące naprawy wymienionego sprzętu
355,29 Kb. 1
czytać
Spzzoz. XII. 381. 20/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi MazowieckiejSpzzoz. XII. 381. 20/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
4,27 Mb. 1
czytać
Giżycko dn. 10. 04. 2013rGiżycko dn. 10. 04. 2013r
Dostawa narzędzi I materiałÓw technicznych na rzecz jednostki wojskowej nr 4352 w giżycku oraz jednostek I instytucji bęDĄcych na jej zaopatrzeniu
1,3 Mb. 7
czytać
Znak zamówienia 06/2010Znak zamówienia 06/2010
Na wykonanie usług w zakresie ochrony osób I mienia świadczone przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (sufo) na rzecz jednostki wojskowej 3797 giżycko
0,49 Mb. 3
czytać
Na: Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r do 31 grudnia 2015 r. Zatwierdzam andrzej Przygoda Zamawiający: Znak sprawyNa: Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r do 31 grudnia 2015 r. Zatwierdzam andrzej Przygoda Zamawiający: Znak sprawy
Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r do 31 grudnia 2015 r
138,38 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 2Załącznik Nr 2
Projekt "service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I innowacji dla Sektora Usług" jest współfinansowany przez Unię Europejską
336,1 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna