Białystok, dnBiałystok, dn
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń I bielizny operacyjnej jednorazowego użytku
1,56 Mb. 11
czytać
ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
326,98 Kb. 1
czytać
L dz. 59/231 /2014 Puławy, 27. 02. 2014 r. Do wszystkich WykonawcówL dz. 59/231 /2014 Puławy, 27. 02. 2014 r. Do wszystkich Wykonawców
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach zm 10/230/2014, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21. 02. 2014 roku pod nr 61096-2014
16,31 Kb. 1
czytać
L dz. 60/231 /2014 Puławy, 27. 02. 2014 r. Do wszystkich WykonawcówL dz. 60/231 /2014 Puławy, 27. 02. 2014 r. Do wszystkich Wykonawców
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach zm 10/230/2014, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21. 02. 2014 roku pod nr 61096-2014
7,66 Kb. 1
czytać
Miasto stołeczne warszawa reprezentowane przezMiasto stołeczne warszawa reprezentowane przez
Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. (0 22) 620-10-21 fax: (0 22) 620-91-71 nip 527-021-07-44
0,89 Mb. 21
czytać
Załącznik nr 6 do siwz dotyczyZałącznik nr 6 do siwz dotyczy
Zakup I dostawę wyposażenia, papieru oraz materiałów jednorazowego użytku Służby Łączności I informatyki, nr ref. Zp/35/2013
0,86 Mb. 8
czytać
Zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust na usługiZamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust na usługi
Dotyczy: zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust na usługi
1,2 Mb. 23
czytać
Tp/220/51/12 postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zawarcie umowy ramowej na dostawy sprzętu informatycznego do jednostek Uniwersytetu SzczecińskiegoTp/220/51/12 postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zawarcie umowy ramowej na dostawy sprzętu informatycznego do jednostek Uniwersytetu Szczecińskiego
Zakres zadań Wykonawcy opisany został w Rozdziale 2 niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
0,66 Mb. 4
czytać
Samodzielny PublicznySamodzielny Publiczny
Zakup z dostawą endoprotez I materiałÓw ortopedycznych wraz z dzierżAWĄ instrumentarium oraz osprzęt do ercp
2,1 Mb. 21
czytać
Ja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoJa istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
1,05 Mb. 10
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 9 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie artSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 9 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do
0,66 Mb. 7
czytać
Giżycko, dn. 23. 02. 2016rGiżycko, dn. 23. 02. 2016r
Roboty budowlane w zakresie remontu elewacji I pomieszczeń wewnętrznych w budynku nr 4 oraz wykonanie dokumentacji technicznej I posadowienia podnośnika
0,92 Mb. 8
czytać
Oznaczenie sprawy: zp/3/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaOznaczenie sprawy: zp/3/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 209 000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
1,52 Mb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. „Remont drogi k. TĘCzowej doliny nr ewid działki 787 w machowej km 0+019 0+683” w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze dla zamówień o wartości poniżej progu ueSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. „Remont drogi k. TĘCzowej doliny nr ewid działki 787 w machowej km 0+019 0+683” w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze dla zamówień o wartości poniżej progu ue
Pn. „Remont drogi k. TĘCzowej doliny nr ewid działki 787 w machowej km 0+019 0+683”
175,66 Kb. 1
czytać
Zatwierdzam dowódca jw4026Zatwierdzam dowódca jw4026
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 tys euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”
265,1 Kb. 1
czytać

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna