ZałĄcznik nr 11 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarekZałĄcznik nr 11 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek
Do profesjonalnego I nowoczesnego sprawowania opieki nad pacjentami ze schorzeniami leczonymi chirurgicznie, a także do sprawowania roli lidera zespołów
148,11 Kb. 1
czytać
L p. Elementy sylabusa OpisL p. Elementy sylabusa Opis
C nauki w zakresie opieki specjalistycznej chirurgia I pielęgniarstwo chirurgiczne
109,17 Kb. 1
czytać
Medycyna ratunkowa (skrypt)Medycyna ratunkowa (skrypt)
Przyczyny: kardiologiczne (zaburzenia rytmu serca, zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory, niedokrwienie, zaburzenia przewodnictwa), wazowagalne (stres)
124,36 Kb. 1
czytać
Pielęgniarstwo chirurgiczne zadanie nr 1Pielęgniarstwo chirurgiczne zadanie nr 1
Trafiła na obserwację do oddziału chirurgicznego. W drugim dniu pobytu w szpitalu pojawił się kaszel I trudności w oddychaniu, duszność. Wysycenie tlenem krwi obwodowej wynosiło 88%
29,67 Kb. 1
czytać
„interna I pielęgniarstwo internistyczne”„interna I pielęgniarstwo internistyczne”
Chorób Wewnętrznych I gastroenterologii. Zapoznanie studentów z regulaminem zajęć I obowiązującymi w oddziale procedurami I standardami
30,9 Kb. 1
czytać
1. pediatria I pielęgniarstwo pediatryczne1. pediatria I pielęgniarstwo pediatryczne
Określenie planu indywidualnej opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z ostrą biegunką. Definicja ostrej biegunki
43,9 Kb. 1
czytać
Pielęgniarstwo chirurgiczne zadanie nr 1Pielęgniarstwo chirurgiczne zadanie nr 1
Trafiła na obserwację do oddziału chirurgicznego. W drugim dniu pobytu w szpitalu pojawił się kaszel I trudności w oddychaniu, duszność. Wysycenie tlenem krwi obwodowej wynosiło 88%
48,14 Kb. 1
czytać
Iv. Program nauczania w ramach przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu położnejIv. Program nauczania w ramach przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu położnej
47,03 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 11Załącznik Nr 11
Liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 860 godzin, w tym w części teoretycznej 405 godzin, w części praktycznej 455 godzin
141,31 Kb. 1
czytać
Regulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny
332,94 Kb. 2
czytać
Podstawy położnictwaPodstawy położnictwa
Zapoznanie z podstawami teoretycznymi opieki położniczej nad ciężarną, rodzącą, położnicą, jej dzieckiem I rodziną
36,4 Kb. 1
czytać
Zagadnienia z podstaw pielęgniarstwaZagadnienia z podstaw pielęgniarstwa
Podstawowe założenia holistycznej opieki pielęgniarskiej. Troskliwość opiekuńcza
15,68 Kb. 1
czytać
Program zajęĆProgram zajęĆ
Jednostka prowadząca zajęcia: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych pum
302,56 Kb. 7
czytać
Radomska szkoła wyższaRadomska szkoła wyższa
Instruktaż wstępny. Zapoznanie studentów z regulaminem zajęć praktycznych obowiązującym w rsw. Sprawdzenie aktualności książeczek epidemiologicznych
407,8 Kb. 4
czytać
Opieka położnicza 2016/2017 Punkty ects: 16 (moduł) WykładyOpieka położnicza 2016/2017 Punkty ects: 16 (moduł) Wykłady
Jednostka prowadząca zajęcia: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych pum
308,05 Kb. 7
czytać

  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna