Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze
143,08 Kb. 1
czytać
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Znak sprawy: zp-270-40-2017Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Znak sprawy: zp-270-40-2017
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 015 r poz. 2164 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust ustawy Pzp
118,54 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: ea/8/2013Nr sprawy: ea/8/2013
Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia- „Dostawy urządzeń medycznych” informujemy
104,47 Kb. 1
czytać
Polska agencja prasowaPolska agencja prasowa
Warszawa, ul. Bracka 6/8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs 0000067663, nip 526-025-07-42, wysokość kapitału zakładowego
1,39 Mb. 13
czytać
Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 WarszawaCentralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek laserowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkach
1,03 Mb. 4
czytać
Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupaZatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t j. Dz. U
0,74 Mb. 8
czytać
Siwz dostawa różnego sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych utpSiwz dostawa różnego sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych utp
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana I jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
277,25 Kb. 2
czytać
Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupaZatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r poz. 2164 z późn zm.), dalej zwaną ustawą. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została poniżej kwoty 135 000,00 euro. Kurs euro 4,1749
0,82 Mb. 4
czytać
Materiał wysyłkowy zw z Seminarium Działania I po igMateriał wysyłkowy zw z Seminarium Działania I po ig
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r nr 113, poz. 759 ze zm.)
430,06 Kb. 4
czytać
Siwz dostawa oprogramowania I sprzętu komputerowegoSiwz dostawa oprogramowania I sprzętu komputerowego
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
227,37 Kb. 2
czytać
Ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica wyjaśnienia związane z treśCIĄ siwzUl. Leśna 27-29 58-100 Świdnica wyjaśnienia związane z treśCIĄ siwz
Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia- „Dostawy specjalistycznych materiałów chirurgicznych” informujemy
99,89 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: ea/28/2011Nr sprawy: ea/28/2011
Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia- „Dostawy urządzeń medycznych” informujemy
151,82 Kb. 1
czytać
Zatwierdzam dowódca jw 4724 płk Mirosław krupaZatwierdzam dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t j. Dz. U
332,99 Kb. 3
czytać
Nr sprawy: ea/7/2014Nr sprawy: ea/7/2014
Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia- „Dostawy zestawów do operacji zaćmy” informujemy
15,87 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: ea/13/2016Nr sprawy: ea/13/2016
Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia- „Dostawy materiałów I zestawów do zabiegów okulistycznych” informujemy
51,89 Kb. 1
czytać

  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna