ZatwierdzamZatwierdzam
Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu amphora, automatach oddechowych oraz kamizelkach -jacketach nurkowych oraz bieżące naprawy wymienionego sprzętu
355,29 Kb. 1
czytać
„bankowa obsługa budżetu miasta leżajska oraz miejskich jednostek organizacyjnych”„bankowa obsługa budżetu miasta leżajska oraz miejskich jednostek organizacyjnych”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych na usłUGĘ P. N
217,56 Kb. 3
czytać
Dzierżawa aparatu biochemicznego wraz z oprogramowaniem łączącym wszystkie analizatory pracujące w laboratorium I dostawa odczynników biochemicznychDzierżawa aparatu biochemicznego wraz z oprogramowaniem łączącym wszystkie analizatory pracujące w laboratorium I dostawa odczynników biochemicznych
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania, BŁon rtg oraz środków do sterylizacji”
2,61 Mb. 23
czytać
Zatwierdzam dowódca jw4026Zatwierdzam dowódca jw4026
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 tys euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”
265,1 Kb. 1
czytać
Zatwierdzam dowódca jw4026Zatwierdzam dowódca jw4026
Wynajęcie cywilnego statku powietrznego wraz z załogą do zabezpieczenia specjalistycznego szkolenia spadochronowego
257,59 Kb. 1
czytać
Zatwierdzam dowódca jw4026Zatwierdzam dowódca jw4026
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 144 tys euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”
271,61 Kb. 1
czytać
Gmina Piaseczno – Urząd Miasta I Gminy w PiasecznieGmina Piaseczno – Urząd Miasta I Gminy w Piasecznie
Usługi sterylizacji / kastracji / chipowania zwierząt dla mieszkańców Gminy Piaseczno
194,56 Kb. 2
czytać
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym naNawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na
Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie: „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne
479,31 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna