Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ubezpieczenie grupowe na życie pracownikóW, wspóŁMAŁŻonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników miejskich wodociąGÓw I kanalizacji spóŁka z o. O. W ostrowcu śWIĘtokrzyskim
1,43 Mb. 14
czytać
Zarząd inwestycji akademii medycznejZarząd inwestycji akademii medycznej
Opis sposobu przygotowania ofert. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych
332,17 Kb. 6
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja istotnych warunkóWSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja istotnych warunkóW
Ubezpieczenie grupowe na życie pracownikóW, wspóŁMAŁŻonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników urzędu miejskiego w szczuczynie oraz jednostek organizacyjnych gminy szczuczyn
1,41 Mb. 15
czytać
Siwz po modyfikacjiSiwz po modyfikacji
Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzn. Osn na terenie
293,33 Kb. 1
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja istotnych warunkóWSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja istotnych warunkóW
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn zm.)
1,37 Mb. 14
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna