Załącznik 1Załącznik 1
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 200 000 euro na dostawę implantów I narzędzi jednorazowego użytku do rekonstrukcji acl z systemem do szycia łąkotek oraz rekonstrukcji ścięgien stożka rotatorów I obrąbka barkowego dla
107,54 Kb. 1
czytać
Numer sprawy: ea/11/2010Numer sprawy: ea/11/2010
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów ortopedycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
234,95 Kb. 2
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Implanty chirurgiczne, membrany hialuronowe I systemy do separacji czynników wzrostu
318,72 Kb. 2
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze
143,08 Kb. 1
czytać
Regulamin uczestnictwa w ProjekcieRegulamin uczestnictwa w Projekcie
Przetarg nieograniczony na „Zakup I dostawa sprzętu audiowizualnego, publikacji I pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła ”
0,83 Mb. 4
czytać
Numer sprawy: P/N/19/2012Numer sprawy: P/N/19/2012
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
1,29 Mb. 13
czytać
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Na dostawę soczewek, preparatóW, gazów specjalistycznych oraz sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego
0,74 Mb. 3
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
205,95 Kb. 1
czytać
Zarządzenie komendantaZarządzenie komendanta
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
115,24 Kb. 1
czytać
Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynków koszarowych nr , 2, oraz nr 12 na terenie jednostki wojskowej nr 3797 w giżycku przy al. Maja 11 Numer ogłoszenia: 163547 2015; data zamieszczenia: 10. 11. 2015Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynków koszarowych nr , 2, oraz nr 12 na terenie jednostki wojskowej nr 3797 w giżycku przy al. Maja 11 Numer ogłoszenia: 163547 2015; data zamieszczenia: 10. 11. 2015
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
66,21 Kb. 1
czytać
Przetargu nieograniczonegoPrzetargu nieograniczonego
Użyte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminy mają następujące znaczenie
0,56 Mb. 7
czytać
Gmina skomlinGmina skomlin
Projekt „,,Szkoły równych szans w gminie Skomlin” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
243,58 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
PogłĘbienie wiedzy I świadomości konsumentów na temat tradycyjnych kefiróW, twarogóW, masła I śmietan oraz zwiększenie rozpoznawalności I poprawa wizerunku produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami oraz systemu „jakośĆ tradycja”
59,85 Kb. 1
czytać
Łódź, dnia rŁódź, dnia r
Projekt „Kompetencje pracowników kluczem do rozwoju firmy Hydro-Vacuum S. A.” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
75,08 Kb. 1
czytać
Decyzja nr wwrpo/46/W/2012Decyzja nr wwrpo/46/W/2012
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 07 Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity ze zm.) oraz art. 41 ust pkt I art. 46 ust. 2a ustawy z dnia czerwca 1998 r o samorządzie województwa
130,34 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna