Zamieszczanie ogłoszeniaZamieszczanie ogłoszenia
Giżycko: usługa szkolenia, w zakresie nauki języka angielskiego, serbskiego oraz albańskiego w jednostkach wojskowych bęDĄcych na zaopatrzeniu jednostki wojskowej 4352 w giżycku
55,19 Kb. 1
czytać
Olsztyn ul. Niepodległości 44Olsztyn ul. Niepodległości 44
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, działając na podstawie art. 8 ust ustawy
270,67 Kb. 2
czytać
Znak zamówienia 10/2009Znak zamówienia 10/2009
Na wykonanie usług w zakresie ochrony osób I mienia świadczone przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (sufo) na rzecz jednostki wojskowej 3797 giżycko
448,23 Kb. 4
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w kraśnikuSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w kraśniku
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
0,8 Mb. 10
czytać
I zestawy przystosowane do odczytu na spektrofotometrze epoll-20 oraz zestawy do aparatu elektroforetycznego firmy „cormayI zestawy przystosowane do odczytu na spektrofotometrze epoll-20 oraz zestawy do aparatu elektroforetycznego firmy „cormay
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
189,21 Kb. 1
czytać
Wojewódzki szpital specjalistycznyWojewódzki szpital specjalistyczny
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 I nast ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą pzp” oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
254,7 Kb. 3
czytać
Nr sprawy: wsz–nz-25/2004Nr sprawy: wsz–nz-25/2004
Na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb wojewódzkiego szpitala zespolonego w koninie
225,6 Kb. 1
czytać
Warunków zamówieniaWarunków zamówienia
Specyfikację zatwierdził
499,1 Kb. 2
czytać
Katowice: Projekty budowlano wykonawcze ( pbw) modernizacji sieci kanalizacyjnej I wodociągowej wraz z zaopatrzeniem w wodę na cele przeciwpożarowe budynków na terenie opp katowice ulKatowice: Projekty budowlano wykonawcze ( pbw) modernizacji sieci kanalizacyjnej I wodociągowej wraz z zaopatrzeniem w wodę na cele przeciwpożarowe budynków na terenie opp katowice ul
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
41,13 Kb. 1
czytać
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegoProwadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
456,77 Kb. 1
czytać
Polska-Giżycko: Produkty mleczarskie 2015/S 212-384826 Ogłoszenie o zamówieniu DostawyPolska-Giżycko: Produkty mleczarskie 2015/S 212-384826 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt
52,38 Kb. 1
czytać
Wykonawcy /Uczestnicy postępowania/ -wszyscyWykonawcy /Uczestnicy postępowania/ -wszyscy
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Olsztyn, 21. 12. 2009 r ul. Niepodległości 44
355,37 Kb. 2
czytać
Załącznik nr 1 tp/371/96/15 /pieczęć wykonawcy/ ofertaZałącznik nr 1 tp/371/96/15 /pieczęć wykonawcy/ oferta
Nazwa firmy
121,02 Kb. 1
czytać
Na niebiesko – kwestie dorzucone przez ts lub wymagające uściślenia albo zmiany …Na niebiesko – kwestie dorzucone przez ts lub wymagające uściślenia albo zmiany …
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę bazowego systemu komputerowego
319,18 Kb. 4
czytać

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna