Nr sprawy: wsz–nz-25/2004Nr sprawy: wsz–nz-25/2004
Na dostawę implantów neurochirurgicznych dla potrzeb wojewódzkiego szpitala zespolonego w koninie
188,33 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 00 do godziny 14: 30
482,52 Kb. 3
czytać
Cena specyfikacji …Cena specyfikacji …
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
162,01 Kb. 5
czytać
Zp/czd/ 111/12 specyfikacjaZp/czd/ 111/12 specyfikacja
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp
0,96 Mb. 16
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Na przygotowanie I przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń I warsztatów informatycznych
0,54 Mb. 4
czytać
Znak: spzzozZnak: spzzoz
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z zm.) o wartości zamówienia powyżej kwoty zamówienia od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
0,54 Mb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie koncepcji architektonicznej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie koncepcji architektonicznej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Powiat Oświęcimski – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu znak sprawy: szp. 272 2012
327,36 Kb. 3
czytać
Dariusz Wołczyński Wójt Gminy PrzytykDariusz Wołczyński Wójt Gminy Przytyk
Doposażenie bazy dydaktycznej klas I – III szkół Podstawowych w gminie Przytyk w ramach Projektu pn
1,07 Mb. 8
czytać
Gmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóWGmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóW
Zamówienie o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
84,65 Kb. 1
czytać
Gmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóWGmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóW
Remonty budynków remiz osp celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich”
77,8 Kb. 1
czytać
S p e c y f I k a c j aS p e c y f I k a c j a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
241,31 Kb. 2
czytać
Sąd Okręgowy w ElbląguSąd Okręgowy w Elblągu
Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków I pełnoletnich dzieci pracowników Prokuratury Okręgowej w Warszawie”
457,16 Kb. 5
czytać
Akt prawnyAkt prawny
184,17 Kb. 2
czytać
Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane w zakresie remontu ogrodzenia zewnętrznego na terenie wojskowego ośrodka szkoleniowo kondycyjnego w mrągowie numer ogłoszenia: 154365 2014; data zamieszczenia: 16. 07. 2014Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane w zakresie remontu ogrodzenia zewnętrznego na terenie wojskowego ośrodka szkoleniowo kondycyjnego w mrągowie numer ogłoszenia: 154365 2014; data zamieszczenia: 16. 07. 2014
Roboty budowlane w zakresie remontu ogrodzenia zewnętrznego na terenie wojskowego ośrodka szkoleniowo kondycyjnego w mrągowie
49,35 Kb. 1
czytać
Katowice, dnia 15Katowice, dnia 15
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn zm.) – zwana dalej ustawą Pzp
227,68 Kb. 4
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna