Olsztyn, dnOlsztyn, dn
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, działając na podstawie art. 8 ust ustawy
0,88 Mb. 7
czytać
Dział Zamówień Publicznych I ZaopatrzeniaDział Zamówień Publicznych I Zaopatrzenia
Krosno, dnia
115,82 Kb. 1
czytać
Nr sprawy oz. VII. 3421 16/2009 I. Nazwa I adres zamawiającegoNr sprawy oz. VII. 3421 16/2009 I. Nazwa I adres zamawiającego
Nazwa zamawiającego: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Opocznie
1,67 Mb. 2
czytać
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Giżycko: roboty budowlane w zakresie konserwacji pomieszczeń, nawierzchni asfaltowej I chodnika oraz konserwacji trybuny I placu apelowego na terenie jw. 4352 przy ul. Nowowiejskiej 20 w giżycku
65,45 Kb. 1
czytać
Laboratorium elektrotechniki, elektroniki I automatykiLaboratorium elektrotechniki, elektroniki I automatyki
W postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” Tekst jednolity
2,11 Mb. 3
czytać
Cena specyfikacji …Cena specyfikacji …
Wykonywanie usług lakierniczych w zakresie malowania taboru tramwajowego I autobusowego I związane z nimi prace blacharskie I elektryczne oraz usługi lakiernicze w zakresie budowlanym”
323,32 Kb. 7
czytać
Numer sprawy: 3/zp-o/2016 Świnoujście, dnNumer sprawy: 3/zp-o/2016 Świnoujście, dn
Wykonanie I dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r o systemie informacji w ochronie zdrowia
0,69 Mb. 6
czytać
IdentyfikatorIdentyfikator
Euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
0,73 Mb. 7
czytać
W krasnymstawieW krasnymstawie
Pzp” oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, a zwłaszcza Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r w sprawie rodzajów dokumentów
231,53 Kb. 2
czytać
GfkhjlghghGfkhjlghgh
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn zm.) zwanej dalej Ustawą pzp
175,34 Kb. 1
czytać
Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Narutowicza 74Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Narutowicza 74
Rozdział 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 5
0,85 Mb. 16
czytać
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
1,28 Mb. 7
czytać
Zamawiający : Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57Zamawiający : Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57
Rozdz. I informacja o Zamawiającym Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
176,1 Kb. 1
czytać
Zamawiający : Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie Ul. Korczyńska 57Zamawiający : Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie Ul. Korczyńska 57
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
161,93 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: wsz–nz-25/2004Nr sprawy: wsz–nz-25/2004
Na dostawę implantów neurochirurgicznych oraz innych materiałÓw medycznych dla potrzeb oddziału neurochirurgii wojewódzkiego szpitala zespolonego
158,34 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna