5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych
1,09 Mb. 17
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Cementu kostnego, zestawów do drenażu pooperacyjnego oraz zestawów do terapii podciśnieniowej
1,18 Mb. 8
czytać
Spzoz/ZP/…Spzoz/ZP/…
Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro
0,62 Mb. 6
czytać
Spzoz/ZP/28/2012 Bielsk Podlaski, 03. 12Spzoz/ZP/28/2012 Bielsk Podlaski, 03. 12
Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro
1,99 Mb. 13
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital klinicznySamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny
Dz. U. z 2016 r poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 I 2260, zwana dalej Pzp lub ustawą
1,73 Mb. 12
czytać
ZespóŁ opieki zdrowotnej w nysieZespóŁ opieki zdrowotnej w nysie
Zamawiającym, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn zm.), zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego
0,82 Mb. 7
czytać
Zatwierdzam: Radom, dniaZatwierdzam: Radom, dnia
Remont drogi betonowej z trylinki z wykonaniem nawierzchni asfaltowej oraz chodników na terenie Jednostki Wojskowej 3411
91,46 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: wsz–nz-25/2004Nr sprawy: wsz–nz-25/2004
Na dostawę implantów neurochirurgicznych dla potrzeb wojewódzkiego szpitala zespolonego w koninie
222,25 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi., który na podstawie Uchwały Nr 440/2015
0,84 Mb. 8
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie siwz) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne I formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty
1,14 Mb. 8
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r nr 223 poz. 1655 z późn zm.), zwaną dalej ustawą Pzp
0,55 Mb. 4
czytać
106 Szpital Wojskowy z Przychodnią106 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej 207 000,00 euro
107,68 Kb. 1
czytać
106 Szpital Wojskowy z Przychodnią106 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej 125 000,00 euro
122,48 Kb. 1
czytać
Małogoszcz: Wykonanie remontu budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w: Lipnicy, KozłowieMałogoszcz: Wykonanie remontu budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w: Lipnicy, Kozłowie
50,35 Kb. 1
czytać
Garbów (gmina) [0609042] Urząd 2008-09-24 ÷ 2008-11-18 kompleksowa wystąpienie pokontrolneGarbów (gmina) [0609042] Urząd 2008-09-24 ÷ 2008-11-18 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
W dniach od 4 września do 18 listopada 2008 r inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Iwona Wojtak, Anna Osypiuk, Lidia Buchajczyk I wojciech Szukała – przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Garbów
182,45 Kb. 4
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna