Spzzoz. XII. 381. 20/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi MazowieckiejSpzzoz. XII. 381. 20/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
4,27 Mb. 1
czytać
Giżycko dn. 10. 04. 2013rGiżycko dn. 10. 04. 2013r
Dostawa narzędzi I materiałÓw technicznych na rzecz jednostki wojskowej nr 4352 w giżycku oraz jednostek I instytucji bęDĄcych na jej zaopatrzeniu
1,3 Mb. 7
czytać
Znak zamówienia 06/2010Znak zamówienia 06/2010
Na wykonanie usług w zakresie ochrony osób I mienia świadczone przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (sufo) na rzecz jednostki wojskowej 3797 giżycko
0,49 Mb. 3
czytać
Załącznik Nr 2Załącznik Nr 2
Projekt "service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I innowacji dla Sektora Usług" jest współfinansowany przez Unię Europejską
336,1 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Na dostawy endoprotez, implantów zespalających, cementu kostnego, resorbowalnego materiału kościozastępczego oraz zestawów narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
0,64 Mb. 2
czytać
Zz-g-2375-28/14 Wrocław, dnia 18. 11. 2014rZz-g-2375-28/14 Wrocław, dnia 18. 11. 2014r
Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Urazowo Ortopedycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej msw we Wrocławiu”
90,85 Kb. 1
czytać
Znak: spzzozZnak: spzzoz
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych
0,54 Mb. 4
czytać
Nr sprawy: wsz–nz-25/2004Nr sprawy: wsz–nz-25/2004
Na dostawę endoprotez stawu biodrowego dla potrzeb wojewódzkiego szpitala zespolonego w koninie”
164,4 Kb. 1
czytać
GfkhjlghghGfkhjlghgh
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn zm.) zwanej dalej ustawą Pzp
0,73 Mb. 4
czytać
Katowice, dnia 30Katowice, dnia 30
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn zm.) – zwana dalej ustawą Pzp
1,36 Mb. 11
czytać
Wrocław, dnWrocław, dn
Usługa nadzoru autorskiego wraz z serwisem oprogramowania agfa impax I oprogramowania alteris
328,43 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
Przedmiot zamówienia: Dostawa, wdrożenie, serwis gwarancyjny I nadzór autorski kompletnego systemu informatycznego klasy his wraz z integracją systemów I urządzeń peryferyjnych
3,8 Mb. 23
czytać
Olsztyn, dnOlsztyn, dn
Szpital Zespolony w Olsztynie, działając na podstawie art. 8 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
100,12 Kb. 1
czytać
Spzoz/ZP/…Spzoz/ZP/…
Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro
0,81 Mb. 8
czytać
5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką
Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla al. Focha 33 w Krakowie”
0,88 Mb. 8
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna