Wof. 261 2014 Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaWof. 261 2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pzp na dobrowolne ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu
0,53 Mb. 8
czytać
Gmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóWGmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóW
Odbiór I zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta I gminy Jędrzejów”
123,74 Kb. 1
czytać
97/ZP/11 Zamawiający97/ZP/11 Zamawiający
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego II części. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień cpv
0,52 Mb. 7
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 imSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
165,59 Kb. 1
czytać
Katowice, dnia 15Katowice, dnia 15
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn zm.) – zwana dalej ustawą Pzp
227,68 Kb. 4
czytać
Komenda wojewódzka policjiKomenda wojewódzka policji
Zamówienie obejmuje zakup sprzętu informatycznego określonego w załączniku nr 3 do siwz – formularzu cenowym – specyfikacji sprzętu
141,37 Kb. 2
czytać
Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych metalowych pojemników uchylnych do pracy w instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie”Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych metalowych pojemników uchylnych do pracy w instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie”
Dostawa 10 sztuk nowych metalowych pojemników uchylnych do pracy w instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie”
223 Kb. 2
czytać
Nr sprawy: wsz–nz-25/2004Nr sprawy: wsz–nz-25/2004
Na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb wojewódzkiego szpitala zespolonego w koninie
205,25 Kb. 1
czytać
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala 00 – 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala 00 – 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej „Zamawiającym” lub „krus” ogłasza postępowanie
194,88 Kb. 2
czytać

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna