Wof. 261 2014 Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaWof. 261 2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pzp na dobrowolne ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu
0,53 Mb. 8
czytać
Gmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóWGmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóW
Odbiór I zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta I gminy Jędrzejów”
123,74 Kb. 1
czytać
97/ZP/11 Zamawiający97/ZP/11 Zamawiający
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego II części. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień cpv
0,52 Mb. 7
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 imSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
165,59 Kb. 1
czytać
Katowice, dnia 15Katowice, dnia 15
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn zm.) – zwana dalej ustawą Pzp
227,68 Kb. 4
czytać
Komenda wojewódzka policjiKomenda wojewódzka policji
Zamówienie obejmuje zakup sprzętu informatycznego określonego w załączniku nr 3 do siwz – formularzu cenowym – specyfikacji sprzętu
141,37 Kb. 2
czytać
Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych metalowych pojemników uchylnych do pracy w instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie”Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych metalowych pojemników uchylnych do pracy w instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie”
Dostawa 10 sztuk nowych metalowych pojemników uchylnych do pracy w instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie”
223 Kb. 2
czytać
Nr sprawy: wsz–nz-25/2004Nr sprawy: wsz–nz-25/2004
Na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb wojewódzkiego szpitala zespolonego w koninie
205,25 Kb. 1
czytać
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala 00 – 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala 00 – 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej „Zamawiającym” lub „krus” ogłasza postępowanie
194,88 Kb. 2
czytać
Zamieszczanie ogłoszeniaZamieszczanie ogłoszenia
Giżycko: usługa szkolenia, w zakresie nauki języka angielskiego, serbskiego oraz albańskiego w jednostkach wojskowych bęDĄcych na zaopatrzeniu jednostki wojskowej 4352 w giżycku
55,19 Kb. 1
czytać
Dla kliniki okulistykiDla kliniki okulistyki
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni powoływać się na ten znak I tytuł
1,24 Mb. 8
czytać
Komenda wojewódzka policjiKomenda wojewódzka policji
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług napraw powypadkowych pojazdów służbowych o dmc do 3,5 tony, użytkowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach oraz jednostki I komórki organizacyjne podległe Komendzie Wojewódzkiej Policji
145,9 Kb. 2
czytać
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu 87-100 Toruń ul. Św. Józefa 53-59 tel. 0-56 67 94 011, faxWojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu 87-100 Toruń ul. Św. Józefa 53-59 tel. 0-56 67 94 011, fax
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
1,12 Mb. 2
czytać
Sprawa nr spiP/PO/1/U/2Sprawa nr spiP/PO/1/U/2
Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – patrz uwaga na końcu ogłoszenia. Zamawiający : Centrum Psychiatrii w Katowicach im dr. Krzysztofa Czumy
178,99 Kb. 1
czytać
Znak sprawy zp/5b/14Znak sprawy zp/5b/14
Rozbudowę posiadanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego o część medyczną polegającą na dostawie oprogramowania, wdrożeniu go, przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi I udzieleniu nadzoru autorskiego”
0,85 Mb. 7
czytać

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna