Instrukcja kasowaInstrukcja kasowa
Instrukcja reguluje zasady funkcjonowania gospodarki kasowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie I została opracowana na podstawie
182,9 Kb. 1
czytać
Załącznik nr. 1 do ZarządzeniaZałącznik nr. 1 do Zarządzenia
Podstawę prawną „Instrukcji Kasowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” zwanej dalej „instrukcją” stanowią
209,98 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 4Załącznik Nr 4
Na podstawie art. 1, 33 ust ustawy z dnia marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn zm./ art. 47 ustawy z dnia 30czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249 z późn zm
79,66 Kb. 1
czytać
Podkarpacki Urząd WojewódzkiPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Konfederacji Dzikowskiej 20 zwanego w dalszej części protokołu „ piw w Tarnobrzegu.”
0,8 Mb. 9
czytać
Dz. Urz. Nbp. 04. 15. 25 Uchwała nr 4/2004 Komisji Nadzoru BankowegoDz. Urz. Nbp. 04. 15. 25 Uchwała nr 4/2004 Komisji Nadzoru Bankowego
Na podstawie art. 8 ust pkt 1, I oraz art. 141j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn zm. 2), zwanej dalej ustawą Prawo bankowe, uchwala się, co następuje
455,27 Kb. 6
czytać
Instrukcja kasowaInstrukcja kasowa
Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy I została opracowana na podstawie
82,13 Kb. 1
czytać
Instrukcja kasowa w urzędzie miasta kielceInstrukcja kasowa w urzędzie miasta kielce
Instrukcja określa zasady I warunki, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Kielce oraz warunki zabezpieczenia I przechowywania wartości pieniężnych
46,8 Kb. 1
czytać
Instrukcja dotycząca gospodarki kasowejInstrukcja dotycząca gospodarki kasowej
Dz. U. Nr 21, poz. 591 z późn zm. I rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia maja 1991 r w sprawie praw I obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych I gospodarstw pomocniczych
59,53 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 5/2000 prezydenta miasta gdańska z dnia czerwca 2000 rZarządzenie nr 5/2000 prezydenta miasta gdańska z dnia czerwca 2000 r
Zatwierdza się Instrukcję dotyczącą gospodarki kasowej I udokumentowania operacji kasowych stanowiącą załącznik Nr L do zarządzenia
166,2 Kb. 1
czytać
Opis I standard kwalifikacji dla zawoduOpis I standard kwalifikacji dla zawodu
Wynika stąd naturalna tendencja do opracowywania w różnych dziedzinach życia społecznego standardów krajowych I ogólnoeuropejskich, w tym standardów kwalifikacji zawodowych w dziedzinie zatrudnienia I szkolenia zawodowego
204,24 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 37 /2012 Starosty Głogowskiego z dnia 10 września 2012 rZarządzenie Nr 37 /2012 Starosty Głogowskiego z dnia 10 września 2012 r
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 2007 r. Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 I 146 I nr 106, poz. 675, z 2011 r
351,98 Kb. 6
czytać
Warszawa, dnia 02. 06. 2006 r. MinisterstwoWarszawa, dnia 02. 06. 2006 r. Ministerstwo
Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa I higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy I polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa I higieny
1,04 Mb. 13
czytać
Załącznik do ZarządzeniaZałącznik do Zarządzenia
Dz. U. Nr 129, poz. 858 z późn zm., zwanym dalej rozporządzeniem mswiA, a także zarządzeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego a dnia 31 sierpnia 1989 r w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych
64,9 Kb. 1
czytać
Polska w natoPolska w nato
Przyjęcie Polski do Sojuszu -12 marca 1999 roku stanowi z pewnością jedno z najdonioślejszych wydarzeń w najnowszej historii naszego kraju. Pierwszym sprawdzianem wiarygodności sojuszniczej Polski było nasze stanowisko wobec sytuacji na terenie
92,79 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 25/2002Zarządzenie Nr 25/2002
Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j t. Dz. U. Nr 76 z 2002 r, póz. 694 z późn zm.) wprowadzani Instrukcję dotyczącą gospodarki kasowej w Świętokrzyskim Parku Narodowym I gospodarstwie Pomocniczym przy Świętokrzyskim
41,25 Kb. 1
czytać

  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna