Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez organy zewnętrzneInformacja o kontrolach przeprowadzonych przez organy zewnętrzne
Kontrola w zakresie wykonania budżetu państwa w 2012r cz. 85 / 24 województwo śląskie
104.75 Kb. 1
czytać
Podkarpacki Urząd WojewódzkiPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Konfederacji Dzikowskiej 20 zwanego w dalszej części protokołu „ piw w Tarnobrzegu.”
0.8 Mb. 9
czytać
Protokół z kontroli planowej sprawdzającej podmiotu leczniczegoProtokół z kontroli planowej sprawdzającej podmiotu leczniczego
Protokół z kontroli planowej sprawdzającej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą
81.58 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówieniaZałącznik Nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówienia
System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (System edm) – tj system umożliwiający przetwarzanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej
107.55 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1: Wymagania ogólne (podstawowe I dodatkowe) wobec Systemu I procesu jego wdrożeniaZałącznik nr 1: Wymagania ogólne (podstawowe I dodatkowe) wobec Systemu I procesu jego wdrożenia
Załącznik zawiera wymagania ogólne wobec Systemu I procesu jego wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę Systemu Usług Informatycznych, zwanego dalej Systemem lub w skrócie sui, w zakresie części zwanej wymaganiami ogólnymi
236.44 Kb. 1
czytać
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w SzamotułachSamodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
Na podstawie art. 111 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej
44.89 Kb. 1
czytać
Centrum Medycznego „Twój Doktor ul. Pocztowa 3Centrum Medycznego „Twój Doktor ul. Pocztowa 3
Zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej I zdrowia, Oddziału Zdrowia przeprowadził w dniach od 21 października do 18 listopada 2014 r., z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego
29.77 Kb. 1
czytać
Opis I standard kwalifikacji dla zawoduOpis I standard kwalifikacji dla zawodu
Wynika stąd naturalna tendencja do opracowywania w różnych dziedzinach życia społecznego standardów krajowych I ogólnoeuropejskich, w tym standardów kwalifikacji zawodowych w dziedzinie zatrudnienia I szkolenia zawodowego
204.24 Kb. 1
czytać
Znak sprawyZnak sprawy
Dostawa buforowego repozytorium dokumentacji medycznej I wykonanie interfejsów integracyjnych zgodnych z platformą regionalną”
316.61 Kb. 3
czytać
XxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx
Wydziału Polityki Społecznej I zdrowia, Oddziału Zdrowia, przeprowadził w okresie od 4 sierpnia do 21 sierpnia 2014 r., z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego
31.03 Kb. 1
czytać
Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn modernizacja Centrum Recyklingu Szkła firmy dss recykling Sp z o o. w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach – tekst jednolityRaport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn modernizacja Centrum Recyklingu Szkła firmy dss recykling Sp z o o. w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach – tekst jednolity
Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn modernizacja Centrum Recyklingu Szkła
3.94 Mb. 4
czytać
Ryszard Matuszkiewicz Prezes ZarząduRyszard Matuszkiewicz Prezes Zarządu
Zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej I zdrowia – Oddział Zdrowia, przeprowadził w okresie 16 lipca
37.49 Kb. 1
czytać
Umowa o udzielenie zamówienia na wykonanie świadczeń zdrowotnychUmowa o udzielenie zamówienia na wykonanie świadczeń zdrowotnych
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs: 0000039390, nip 679-252-57-95, regon 351375886, zwanym dalej „Szpitalem” w imieniu I na rzecz którego działa
45.16 Kb. 1
czytać
Opinia prawnaOpinia prawna
Zgłaszane są wątpliwości, czy poszczególne świadczenia zdrowotne muszą być wykonywane na podstawie wystawionego zlecenia lekarskiego, czy też zasadność ich wykonania I sama realizacja pozostaje w gestii oceny pielęgniarki
92.41 Kb. 1
czytać
Informacje I ustalenia ogólneInformacje I ustalenia ogólne
Jolanta Dańczak, Martyna Jolanta Tarnionek, Filip Cezary Tarnionek, ul. Pocztowa 3, 62-090 Rokietnica
61.75 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu