Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2014 rokuRejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2014 roku
Uchwały Nr 1090/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym I nieruchomym przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
1,91 Mb. 23
czytać
11 marca 2008r w godz od 1011 marca 2008r w godz od 10
Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej I ochrony Środowiska, odbytego w dniu 11 marca 2008r w godz od 1000 do 1130
95,48 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ Nr XLV / 46 /2006ProtokóŁ Nr XLV / 46 /2006
Miasta I gminy Bogdan Szczęśniak, Zastępca Burmistrza Miasta I gminy Stanisław Skrzydłowski, Zastępca Burmistrza Miasta I gminy Marek Szponar, goście zaproszeni na obrady Sesji oraz przedstawiciele rad sołeckich I osiedlowych
306,51 Kb. 9
czytać
Jeżeli chodzi o pracowników administracji jest to jeden etat, jeżeli chodzi o pracowników administracji I obsługi są to 3 osoby a łącznie 2,5 etatuJeżeli chodzi o pracowników administracji jest to jeden etat, jeżeli chodzi o pracowników administracji I obsługi są to 3 osoby a łącznie 2,5 etatu
Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał I decyzji. W związku z tym, że w dniu 28. 07. 2011 r zmarł jeden z członków radnych – Pan Jan Kobierecki
93,05 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ Nr XXVI. 2016 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 15 grudnia 2016 rProtokóŁ Nr XXVI. 2016 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 15 grudnia 2016 r
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury w Pruszkowie przy ul. Hubala I trwały do godz. 21. 00
251,51 Kb. 3
czytać
Protokół nr xiv/2015 z sesji Rady Powiatu w Świdniku V kadencji w dniu 24 listopada 2015 r w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdniku przy ul. Spółdzielczej 4Protokół nr xiv/2015 z sesji Rady Powiatu w Świdniku V kadencji w dniu 24 listopada 2015 r w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdniku przy ul. Spółdzielczej 4
Dyrektorzy I kierownicy Jednostek Organizacyjnych, Inspekcji I straży Powiatu Świdnickiego
150,03 Kb. 4
czytać
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2014 rokuRejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2014 roku
Uchwały Nr 1090/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym I nieruchomym przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
1,58 Mb. 19
czytać
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2014 rokuRejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2014 roku
Uchwały Nr 1090/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym I nieruchomym przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
1,88 Mb. 23
czytać
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2014 rokuRejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2014 roku
Uchwały Nr 1090/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym I nieruchomym przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
370,79 Kb. 5
czytać
Z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 06 marca 2013 r o godzZ sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 06 marca 2013 r o godz
W sesji udział wzięli radni Rady Miejskiej, naczelnicy wydziałów tut. Urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, społeczność miejska I wiejska
271,82 Kb. 4
czytać
14 marca 2008r w godz od 1114 marca 2008r w godz od 11
Komisja składa się z 9 członków, obecnych na posiedzeniu – 7, nieobecnych – 2, stwierdzono quorum I komisja jest władna do podejmowania prawomocnych opinii I wniosków
81,41 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do uchwałyZałącznik nr 1 do uchwały
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” w 2012 roku
62,85 Kb. 1
czytać
Wioletta Bielas Kierownik gzeas; Marzanna Krakowiak kierownik referatWioletta Bielas Kierownik gzeas; Marzanna Krakowiak kierownik referat
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok
Referat 134,15 Kb. 1
czytać
Protokół z przebiegu XIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach dnia 25 marca 2009rProtokół z przebiegu XIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach dnia 25 marca 2009r
Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 10,00 wypowiadając sława „ otwieram XIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach „
135,04 Kb. 3
czytać
Studium kierunków I uwarunkowań rozwojuStudium kierunków I uwarunkowań rozwoju
Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy radziejowice
1,05 Mb. 12
czytać

  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna