Przedmiotowy system oceniania z biologiiPrzedmiotowy system oceniania z biologii
Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej analizie I uwzględnieniu następujących dokumentów
92,25 Kb. 1
czytać
Spis treści Wstęp 3Spis treści Wstęp 3
Szczegółowe cele kształcenia I wychowania, treści nauczania oraz założone osiągnięcia ucznia 5
325,59 Kb. 10
czytać
Statut Przedszkola Nr 52 w Warszawie opracowany na podstawie wytycznych men dotyczących ramowego statutu placówki oświatowej zgodnie z zarządzeniem men nr 33 z dnStatut Przedszkola Nr 52 w Warszawie opracowany na podstawie wytycznych men dotyczących ramowego statutu placówki oświatowej zgodnie z zarządzeniem men nr 33 z dn
Ustawy z 6 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2004/256/2572 ze zm.), Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 r
277,21 Kb. 4
czytać
2. Cele edukacyjne Cele ogólne ponadprzedmiotowe i przedmiotowe2. Cele edukacyjne Cele ogólne ponadprzedmiotowe i przedmiotowe
Sposoby osiągania celów edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb I możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany
400,99 Kb. 5
czytać
Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowychProgram nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych
Opracowany, uaktualniony I udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji I łączności Sp z o o
2,22 Mb. 21
czytać
O strukturze przedmiotowejO strukturze przedmiotowej
Program nauczania dla zawodu opracowany jest z uwzględnieniem wymagań określonych w niżej wymienionych dokumentach prawnych
209,03 Kb. 1
czytać
Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowychProgram nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych
Opracowany I udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji I łączności Sp z o o w dniu 26 czerwca 2012 r
2,21 Mb. 21
czytać
Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowychProgram nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Opracowany I udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji I łączności Sp z o o w dniu 5 maja 2017 r
3,48 Mb. 33
czytać
Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowychProgram nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Opracowany, uaktualniony I udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji I łączności Sp z o o
3,61 Mb. 32
czytać
Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowychProgram nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych
Opracowany I udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji I łączności Sp z o o w dniu 8 maja 2017 r
2,92 Mb. 27
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna