Komunikat prasowy 2969. posiedzenie Rady Wymiar sprawiedliwości I sprawy wewnętrzneKomunikat prasowy 2969. posiedzenie Rady Wymiar sprawiedliwości I sprawy wewnętrzne
Rada uzgodniła podejście ogólne do dwóch rezolucji I do decyzji ramowej, które mają na celu umocnienie praw procesowych osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniach karnych
111.64 Kb. 1
czytać
Komunikat prasowy 3071. posiedzenie Rady Wymiar sprawiedliwości I sprawy wewnętrzneKomunikat prasowy 3071. posiedzenie Rady Wymiar sprawiedliwości I sprawy wewnętrzne
Ministrowie spraw wewnętrznych osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie umowy o readmisji ue–Turcja
121.32 Kb. 1
czytać
Wyrok trybunałU (druga izba)Wyrok trybunałU (druga izba)
C-292/05 Eirini Lechouritou, Vasileios Karkoulias, Georgios Pavlopoulos, Panagiotis Brátsikas, Dimitrios Sotiropoulos, Georgios Dimopoulos przeciwko Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias
294.64 Kb. 4
czytać
Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego nr 7-8/2008Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego nr 7-8/2008
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego we wniosku z dnia 23 listopada 2007 r., Bsa i-4110-6/07, zagadnienia prawnego
1.3 Mb. 7
czytać
RozporządzenieRozporządzenie
Na podstawie art pkt ustawy z dnia 28 lipca 2005 r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398) zarządza się, co następuje
18.24 Kb. 1
czytać
Opinia rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnychOpinia rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
Rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
22.33 Kb. 1
czytać
PodiotowośĆ prawa międzynarodowegoPodiotowośĆ prawa międzynarodowego
Kompetencja personalna polega na wykonywaniu przez państwo kompetencji/jurysdykcji wobec własnych obywateli (osób fizycznych I osób prawnych), znajdujących się na terytorium innego państwa
121.26 Kb. 1
czytać
Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego nr 4/2004Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego nr 4/2004
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Krakowie postanowieniem z dnia 18 grudnia 2003 r., II ca 1425/03, zagadnienia prawnego
297.2 Kb. 8
czytać
Dział Zamówień Publicznych I ZaopatrzeniaDział Zamówień Publicznych I Zaopatrzenia
Krosno, dnia
115.82 Kb. 1
czytać
Dyrektywa 2000/35/we parlamentu europejskiego I radyDyrektywa 2000/35/we parlamentu europejskiego I rady
Traktatu3, oraz w świetle tekstu jednolitego zatwierdzonego przez Komitet Pojednawczy w dniu 4 maja 2000 r
56.88 Kb. 1
czytać
Wersja tymczasowaWersja tymczasowa
Parlament Europejski, ue w dniu 21 grudnia 2007 r zniesie kontrole na wewnętrznych granicach lądowych I morskich
173.71 Kb. 2
czytać
Wykaz prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości B. Pozostałe projekty rozporządzeń Ministra SprawiedliwościWykaz prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości B. Pozostałe projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości
Przyczyny I potrzeby wprowadzenia projektu rozporządzenia oraz wskazanie istoty rozwiazań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
1.32 Mb. 13
czytać
Prawo Karne Sąd NajwyższyPrawo Karne Sąd Najwyższy
Wyklucza to możliwość przyjęcia przerwania biegu okresu obowiązywania zakazu z innych przyczyn
348.44 Kb. 7
czytać
Komunikat prasowy 2979. posiedzenie Rady Wymiar sprawiedliwości I sprawy wewnętrzneKomunikat prasowy 2979. posiedzenie Rady Wymiar sprawiedliwości I sprawy wewnętrzne
Ministrowie sprawiedliwości I spraw wewnętrznych omówili wieloletni strategiczny program prac w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa I sprawiedliwości tzw program sztokholmski
183 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie radyRozporządzenie rady
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 61 lit c I tiret drugie art. 67 ust
198 Kb. 6
czytać

  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu