Rada unii europejskiej pl c/08/169Rada unii europejskiej pl c/08/169
Wspólnoty oraz wstępu statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, a także w sprawie ochrony wrażliwych ekosystemów morskich na pełnym morzu
212,15 Kb. 2
czytać
Regulamin Rady DecyzyjnejRegulamin Rady Decyzyjnej
Regulamin Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Przyjazne Mazowsze określa organizację wewnętrzną I tryb pracy Rady Decyzyjnej, zwanej dalej Radą
137,06 Kb. 1
czytać
Regulamin Rady Decyzyjnej lgd „Bory Tucholskie”Regulamin Rady Decyzyjnej lgd „Bory Tucholskie”
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „dolina drwęCY”
96,54 Kb. 1
czytać
Microsoft Word wzór protokó³. docMicrosoft Word wzór protokó³. doc
Regulamin Organizacyjny Komitetu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” określa organizację wewnętrzną I tryb pracy oraz zasady I procedury funkcjonowania organu decyzyjnego, a także zapewnia przejrzystość
207,15 Kb. 1
czytać
Regulamin organizacyjny organu decyzyjnego lgd partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego – RadyRegulamin organizacyjny organu decyzyjnego lgd partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego – Rady
Regulamin organizacyjny Rady lgd – Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej określa organizację wewnętrzną I tryb pracy Rady
83,24 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/WZ/2010 Walnego Zebrania CzłonkówZałącznik nr 1 do Uchwały nr 5/WZ/2010 Walnego Zebrania Członków
W terminie 3 dni od zakończenia naboru wniosków Kierownik Biura przekazuje Przewodniczącemu Rady lgd
143,06 Kb. 1
czytać
Załącznik do Uchwały Nr 6/3/2008Załącznik do Uchwały Nr 6/3/2008
Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” określa organizację wewnętrzną I tryb pracy organu decyzyjnego
141,3 Kb. 1
czytać
Regulamin pracy radyRegulamin pracy rady
Rada – oznacza organ decyzyjny Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, do wyłącznej kompetencji którego należy wybór oraz ustalanie kwot wsparcia operacji, jakie mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie lsr
121,34 Kb. 1
czytać
Regulamin Rady DecyzyjnejRegulamin Rady Decyzyjnej
Regulamin Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Przyjazne Mazowsze określa organizację wewnętrzną I tryb pracy Rady Decyzyjnej, zwanej dalej Radą
137,1 Kb. 1
czytać
Regulamin Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Regionu KozłaRegulamin Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła
Przewodniczący Rady – oznacza przewodniczącego Rady Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła
130,22 Kb. 1
czytać
Regulamin radyRegulamin rady
Regulamin Rady lgd „MDiG” określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady. §2
80,04 Kb. 1
czytać
Załącznik do Uchwały nrZałącznik do Uchwały nr
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2017 Walnego Zebrania Członków lgd „Owocowy Szlak” z dnia 29. 09. 2017r
92,02 Kb. 1
czytać
Regulamin rady stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”Regulamin rady stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”
Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną, zasady oraz tryb pracy Rady – organu decyzyjnego Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”
52,81 Kb. 1
czytać
Vi. Sposób wyboru I oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboruVi. Sposób wyboru I oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru
Przygotowanie zasad odnoszących się do wyboru operacji ściśle na podstawie powyżej wymienionych elementów zapewnia spójność w ramach całej lsr I zagwarantuje, że wybrane zostaną jedynie te operacje
41,55 Kb. 1
czytać
Załącznik do uchwały nr VII walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie z dnia 19Załącznik do uchwały nr VII walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie z dnia 19
Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną, zasady oraz tryb pracy Rady Programowej organu decyzyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie
65,36 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna