Pakiet nr 7 Endoproteza przynasadowa bezcementowa stawu biodrowego z dużą głowąPakiet nr 7 Endoproteza przynasadowa bezcementowa stawu biodrowego z dużą głową
Trzpień musi posiadać na całej długości styku z kością specjalne schodki ułatwiające osteointegrację I zmniejszające ryzyko obluzowania endoprotezy. Występujący w podstawowych rozmiarach oraz w rozmiarach „high offset”
83,18 Kb. 1
czytać
Umowa przyznania pomocyUmowa przyznania pomocy
Z siedzibą w
25,87 Kb. 1
czytać
Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości dla mienia komunalnego gminy Opole, w rejonie I, II i IIISzczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości dla mienia komunalnego gminy Opole, w rejonie I, II i III
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Ilekroć przepisy zobowiązują jednostkę do sporządzania sprawozdań za okresy sprawozdawcze inne niż miesiąc
138,68 Kb. 1
czytać
Wpływ polityki fiskalnej I monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwaWpływ polityki fiskalnej I monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa
Nie ulega wątpliwości, że decyzje władz monetarnych dotyczące kosztu pieniądza maja wpływ na procesy zachodzące w gospodarce, a także wyznaczają globalny popyt I poziom produkcji czy inwestycji
166,12 Kb. 4
czytać
Międzynarodowy system finansowyMiędzynarodowy system finansowy
W dobie globalizacji gospodarki, liberalizacji sektora finansowego I powszechnej wymienialności walut krajowych z wolna zanika podział na operacje krajowe I zagraniczne
94,8 Kb. 1
czytać
PrzedmowaPrzedmowa
Polska Klasyfikacja Działalności (pkd) jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczych jakie realizują jednostki
2,94 Mb. 25
czytać
Umowa o przyznaniu pomocy NrUmowa o przyznaniu pomocy Nr
186,58 Kb. 3
czytać
PrzedmowaPrzedmowa
Polska Klasyfikacja Działalności (pkd) jest klasyfikacją pięciopoziomową z jednym, dodatkowym poziomem pośrednim dla niektórych sekcji
2,87 Mb. 40
czytać
PrzedmowaPrzedmowa
Polska Klasyfikacja Działalności (pkd) jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczych jakie realizują jednostki
2,93 Mb. 25
czytać
Rozporządzenie rady ministróW z dnia 20 stycznia 2004 r w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (pkd)Rozporządzenie rady ministróW z dnia 20 stycznia 2004 r w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (pkd)
Na podstawie art. 0 ust ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn zm. 1)) zarządza się, co następuje
3,89 Mb. 41
czytać
Rozporządzenie rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r w sprawie wspólnej organizacji rynku winaRozporządzenie rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r w sprawie wspólnej organizacji rynku wina
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności zaś jego art. 36 I 37
0,86 Mb. 25
czytać
Umowa Wspólnego Używania Przedmiotu OperacjiUmowa Wspólnego Używania Przedmiotu Operacji
Panem/Panią synem/ córką zam w ul numer identyfikacyjny producenta legitymującym/ cą się dowodem osobistym pesel nip oraz
37 Kb. 1
czytać
Zpk zakładowy plan kont (1)Zpk zakładowy plan kont (1)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości
154,15 Kb. 3
czytać
Umowa o przyznaniu pomocy Nr …Umowa o przyznaniu pomocy Nr …
Prezesa Agencji nr z dnia którego kopię okazano przy podpisaniu umowy
222,52 Kb. 10
czytać
Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót w ramach realizacji projektu poisSpecyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót w ramach realizacji projektu pois
Wyciąg ze Specyfikacji Technicznej Wykonania I odbioru Robót dla elementów infrastruktury informacyjno – edukacyjnej, rekreacyjno – odpoczynkowej oraz udostępniania I zabezpieczania
287,4 Kb. 2
czytać

  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna