Uniwersytet mikołaja kopernikaUniwersytet mikołaja kopernika
Wydanie I. Nakład 200+60 egz. Ark wyd. 19 Ark druk. 14,75. Cena zł 60000,-Skład: design toruń Druk: pozkal inowrocław
3,57 Mb. 28
czytać
Finanse MiędzynarodoweFinanse Międzynarodowe
Kurs waluty- jest to jedna cena waluty wyrażona w cenie drugiej waluty. Może to być cena płacona w walucie krajowej za jednostkę waluty obcej, lub cena jednostki waluty krajowej wyrażona w jednostce waluty obcej
221,27 Kb. 4
czytać
Lublin: Wydawnictwo kulLublin: Wydawnictwo kul
W:] S. Steuden, S. Tucholska (red.). (2009). Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. Lublin: Wydawnictwo kul
152,32 Kb. 3
czytać
1. Pojęcie,istota i specyfika msg1. Pojęcie,istota i specyfika msg
Podmioty od szczebla najniższego do najwyższego:-gosp domowe;przed różnego rodzaju; zrzeszenia konsumentów I producentów; krajowe org gosp; organy regionalnych ugrupowań integracyjnych; wielkie korporacje transnarodowe; międzynarodowe or
166,01 Kb. 2
czytać
Rynek walutowyRynek walutowy
H krajów. Nie chodzi jedynie o to, że wartość jednej waluty wyrażona w innej podlega częstym I spektakularnym zmianom. Sytuacja na rynkach walutowych ma ogromny wpływ na ekonomiczne perspektywy krajów, których waluty są przedmiotem obro­tu
100,09 Kb. 1
czytać
Informacja dodatkowaInformacja dodatkowa
I. Wyjaśnienia dotyczące sposobu prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 1998 roku
112,27 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna