Kontrolowanie – porównywanie I ocena stanu zakładanego ze stanem faktycznymKontrolowanie – porównywanie I ocena stanu zakładanego ze stanem faktycznym
Akceptowalny poziom ryzyka – należy przez to rozumieć poziom ryzyka możliwy do zaakceptowania
139,58 Kb. 1
czytać
Witold Kurnatowski dr nWitold Kurnatowski dr n
Wydrukowano w: Twój Magazyn Medyczny 1999,4: 34-46. Wydanie specjalne: „Oszczędzanie krwi”
134,99 Kb. 3
czytać
Dz. Urz. Nbp. 03. 15. 23 Uchwała nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku PolskiegoDz. Urz. Nbp. 03. 15. 23 Uchwała nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków I kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych I ich rejestracji na rachunkach I kontach depozytowych tych papierów
0,78 Mb. 7
czytać
Egz. Nr Umowa nr wzóREgz. Nr Umowa nr wzóR
W dniu roku w Krakowie, pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury
62,56 Kb. 1
czytać
Umowa nr / /stun -wzóRUmowa nr / /stun -wzóR
W dniu roku w Krakowie, pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez
55,62 Kb. 1
czytać
Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów WykonalnościWytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności
Działanie 1: Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
102,52 Kb. 1
czytać
Umowa nr / /stun -wzóRUmowa nr / /stun -wzóR
W dniu roku w Krakowie, pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez
55,94 Kb. 1
czytać
ŚWIĘtokrzyskie centrum onkologiiŚWIĘtokrzyskie centrum onkologii
Dot.: Azp 241/57/2014 Zakup wraz z dostawą artykułów higienicznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
415,8 Kb. 3
czytać
Marek KolasińskiMarek Kolasiński
Wy moi Wyborcy, którym winny jestem wyjaśnienia dotyczące mojej odpowiedzialności za Polskę I nieodpowiedzialności tych, którzy w sposób szczególny odpowiedzialni być powinni
253,09 Kb. 4
czytać
Rozporządzenie ministra zdrowia 1Rozporządzenie ministra zdrowia 1
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2002 r. (poz. 1882)
486,96 Kb. 12
czytać
Stężyca (gmina) [0616052] Urząd 2009-04-14 ÷ 2009-05-20 kompleksowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolneStężyca (gmina) [0616052] Urząd 2009-04-14 ÷ 2009-05-20 kompleksowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
Przy stosowaniu tych zasad w gminach wiejskich, a nasza do takich należy, powstają problemy z zabezpieczeniem na te zadania odpowiednich środków finansowych pochodzących z dochodów własnych jak też pozyskiwanych z innych źródeł
49,29 Kb. 1
czytać
Dotyczy pakietu nr 88- opakowania sterylizacyjneDotyczy pakietu nr 88- opakowania sterylizacyjne
Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o o., ul. Kościuszki 2, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
0,51 Mb. 7
czytać
Lp. Dodatkowe Kryteria oceny operacji w naborach tematycznychLp. Dodatkowe Kryteria oceny operacji w naborach tematycznych
Innowacyjność operacji w odniesieniu do obszaru lgd. Preferuje się operacje innowacyjne, niespotykane w skali lokalnej tj wykorzystujące niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów I rozwiązań
31,32 Kb. 1
czytać
Łódź, dnia 17. 08. 2012 rŁódź, dnia 17. 08. 2012 r
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
137,63 Kb. 1
czytać
Załącznik nr…Załącznik nr…
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 07 Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity ze zm.), oraz art. 41 ust pkt I art. 46 ust. 2a ustawy z dnia czerwca 1998 r o samorządzie województwa
148,75 Kb. 1
czytać

  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna