Technologia, technologia chemiczna definicje. Znaczenie przemysłu chemicznego I jego produktówTechnologia, technologia chemiczna definicje. Znaczenie przemysłu chemicznego I jego produktów
Technologia – wiedza o przetwarzaniu w sposób celowy I ekonomiczny dóbr naturalnych w dobra użyteczne
19,5 Kb. 1
czytać
Informacja pokontrolna z kontroli nr 2/2011Informacja pokontrolna z kontroli nr 2/2011
Województwa Podlaskiego – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 oraz ul. Poleska 89, 15 – 874 Białystok – siedziba Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
250,18 Kb. 4
czytać
Radom, dn. 03. 03. 2014r. Bk. 1711. 24. 2013 Sprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu ul. 25 Czerwca 66Radom, dn. 03. 03. 2014r. Bk. 1711. 24. 2013 Sprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu ul. 25 Czerwca 66
Polecenia służbowego Nr 4/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 03. 09. 2013r I aneksu nr z dnia 17. 09. 2013r pracownicy Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu przeprowadzili w dniach 04. 09. 2013r
60,15 Kb. 1
czytać
Opracowanie tematu w literaturze psychologiczno-pedagogicznejOpracowanie tematu w literaturze psychologiczno-pedagogicznej
Rozwój myślenia I języka dzieci w wieku szkolnym jako czynnik charakteryzujący ich aktywność poznawczą I słowną
71,29 Kb. 1
czytać
Plany nauczania II stopień Język I komunikacja językowaPlany nauczania II stopień Język I komunikacja językowa
Ten punkt widzenia determinuje postępowanie w procesie nauczania. Język jest traktowany w płaszczyznach- kulturowej, socjalnej I psychicznej. Wychowanie językowe obejmuje przedmioty
1,4 Mb. 11
czytać
Bk. 1711. 50. 2011 Radom, dnia 21. 03. 2012r. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. Żeromskiego 53, RadomBk. 1711. 50. 2011 Radom, dnia 21. 03. 2012r. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. Żeromskiego 53, Radom
Biura Kontroli przeprowadzili w dniach 12. 12. 2011r. – 12. 01. 2012r kontrolę w zakresie realizacji zadań statutowych oraz realizacji budżetu w 2011 roku przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Radomiu
131,68 Kb. 3
czytać
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 27/2011Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 27/2011
Procedury kontroli finansowej określają rodzaje I funkcje kontroli finansowej, jej cele I zadania, zasady oraz sposób dokonywania kontroli I jej dokumentowania
59,9 Kb. 1
czytać
Przedstawiony projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2016 r w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art ustPrzedstawiony projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2016 r w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art ust
Natomiast w zakresie określenia beneficjenta tych środków oraz terminu ich wydatkowania, przepisy rozporządzenia tj. § ust pkt oraz § pkt pozostają bez zmian
13,53 Kb. 1
czytać
Rada unii europejskiej pl c/07/108Rada unii europejskiej pl c/07/108
Rada osiągnęła porozumienie polityczne dotyczące dyrektywy w sprawie umów o kredyt konsumencki
215,56 Kb. 2
czytać
Procedury kontroli finansowejProcedury kontroli finansowej
Na podstawie art. 3 ust. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2009r. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje
29,53 Kb. 1
czytać
Finanse publiczneFinanse publiczne
Podarkę publicznymi środkami pieniężnymi oraz ich treść ekonomiczną, polityczną I społeczną. Nauka o finansach publicznych zajmuje się związkami przyczynowo skutkowymi pomiędzy procesami gromadzenia I wydatkowania publicznych zasobów pieniężnych a
343,71 Kb. 4
czytać
Protokół z przebiegu XIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach dnia 25 marca 2009rProtokół z przebiegu XIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach dnia 25 marca 2009r
Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 10,00 wypowiadając sława „ otwieram XIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach „
135,04 Kb. 3
czytać
Fax wias: 625-19-32, Fax rio: 628-31-16Fax wias: 625-19-32, Fax rio: 628-31-16
Informujemy także, że zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia lutego 2010 r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) należy przedłożyć w terminie do dnia
48,3 Kb. 1
czytać
Sprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki I Pracy w RadomiuSprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki I Pracy w Radomiu
Aneksu nr 1 z 23. 04. 2013r pracownicy Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu przeprowadzili w dniach od 05. 04. 2013r do 30. 04. 2013r oraz od 06. 05. 2013r do 15. 05
138,02 Kb. 1
czytać
Informacja pokontrolna z kontroli nr 2/2012Informacja pokontrolna z kontroli nr 2/2012
Regon 050667685 – siedziba Zarządu Województwa Podlaskiego – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 I departamentu Finansów oraz ul
491,24 Kb. 5
czytać

  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna