SpecyfikacjaSpecyfikacja
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1.12 Mb. 11
czytać
Załącznik nr 1 do siwzZałącznik nr 1 do siwz
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz członków ich rodzin
164.39 Kb. 3
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 imSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
158.24 Kb. 1
czytać
Powiat RadomszczańskiPowiat Radomszczański
Ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników placówek oświatowo – wychowawczych Gminy Wieluń oraz pracowników Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu
138.12 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do siwz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Program ubezpieczeniaZałącznik nr 1 do siwz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Program ubezpieczenia
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz członków ich rodzin
184 Kb. 3
czytać
Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznychNa podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
Zabrzu Sp z o o o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem I ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu
2.28 Mb. 2
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 imSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
165.59 Kb. 1
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu