Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
Nazwa zadania: Dostawa implantów I specjalistycznego sprzętu j u dla potrzeb Oddziału
313,44 Kb. 3
czytać
Uniwersystet medycznyUniwersystet medyczny
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Politechniki Lubelskiej oraz członków ich rodzin
0,62 Mb. 1
czytać
Instytut technologii bezpieczeństwa „moratex”Instytut technologii bezpieczeństwa „moratex”
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pt.: „Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu I obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych” – umowa z mnisw nr poig
233,32 Kb. 3
czytać
O g ł oszeni eO g ł oszeni e
1,81 Mb. 12
czytać
Giżycko dn. 10. 04. 2013rGiżycko dn. 10. 04. 2013r
Dostawa narzędzi I materiałÓw technicznych na rzecz jednostki wojskowej nr 4352 w giżycku oraz jednostek I instytucji bęDĄcych na jej zaopatrzeniu
1,3 Mb. 7
czytać
Projekt umowyProjekt umowy
Ośrodkiem Badawczo – Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S. A. z siedzibą w Gdyni przy
33,56 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do siwz nr sprawy: zp/PN/70//15/lzt zmiana 18. 09. 2015Załącznik nr 1 do siwz nr sprawy: zp/PN/70//15/lzt zmiana 18. 09. 2015
Dostawa, instalacja I uruchomienie akceleratora do radioterapii, specjalizowanych stacji komputerowych oraz wyposażenia dozymetrycznego
0,86 Mb. 9
czytać
Zatwierdza m komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego wz ppłk Tomasz zimolużYŃski dnia rZatwierdza m komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego wz ppłk Tomasz zimolużYŃski dnia r
Dz. U. z 015 r poz. 2164, zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z art. 10 ust ustawy Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości 135 000 euro
337,7 Kb. 8
czytać
Zz-g-2375-28/14 Wrocław, dnia 18. 11. 2014rZz-g-2375-28/14 Wrocław, dnia 18. 11. 2014r
Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Urazowo Ortopedycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej msw we Wrocławiu”
90,85 Kb. 1
czytać
Miejski Szpital Zespolony w OlsztynieMiejski Szpital Zespolony w Olsztynie
Poprawa standardów leczenia operacyjnego I skojarzonego raka płuca – doposażenie I modernizacja klinik I oddziałów torakochirurgii, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia
0,53 Mb. 4
czytać
Politechnika wrocławskaPolitechnika wrocławska
Usługę grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej I teatralnej im. L. Schillera w Łodzi I członków ich rodzin”
0,62 Mb. 6
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital klinicznySamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny
Dz. U. z 2016 r poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 I 2260, zwana dalej Pzp lub ustawą
1,73 Mb. 12
czytać
Mariusz RebczynskiMariusz Rebczynski
Dostawa oprogramowania dla Wydz. Humanistycznego umcs w Lublinie”
192,9 Kb. 1
czytać
Dostawa I montaż sprzętu przeznaczonego do zastosowań telekomunikacyjnych oraz oprogramowania komputerowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym wDostawa I montaż sprzętu przeznaczonego do zastosowań telekomunikacyjnych oraz oprogramowania komputerowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w
W ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
408,35 Kb. 4
czytać
I informacja o zamawiającymI informacja o zamawiającym
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
385,09 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna