Miejski Szpital Zespolony w OlsztynieMiejski Szpital Zespolony w Olsztynie
Poprawa standardów leczenia operacyjnego I skojarzonego raka płuca – doposażenie I modernizacja klinik I oddziałów torakochirurgii, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia
0,53 Mb. 4
czytać
Spzoz/ZP/…Spzoz/ZP/…
Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro
0,81 Mb. 8
czytać
Spzoz/ZP/…Spzoz/ZP/…
Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro
0,62 Mb. 6
czytać
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
403,39 Kb. 1
czytać
Kto ma uprawnieniaKto ma uprawnienia
Genderowe analizy: (I) feministyczna ekonomia neoklasyczna (II) feministyczna radykalna ekonomia
69,75 Kb. 1
czytać
HomeopatiaHomeopatia
Będę się starał mówić do was jasno I zrozumiale, kocham was I chcę, by to, co dziś tu będzie nauczane zostało głęboko zapisane w waszych sercach. Nieczęsto omawiam tego typu sprawy, jednak pozwólcie
112,95 Kb. 3
czytać
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul. Niepodległości 44Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul. Niepodległości 44
Zamawiający informuje o możliwości unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz o możliwości negocjacji ceny po otwarciu ofert
11,25 Kb. 1
czytać
Maria kobuszewska FarynowaMaria kobuszewska Farynowa
Zborowska z Kobuszewskich: „Humor w genach”. Kowalska/Stiasny 2002 można poznać atmosferę tamtych dni jak również niezwykle bogate życie rodzinne w którym wzrastała I kształtowała osobowość Marii Kobuszewskiej
3,51 Mb. 1
czytać
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul. Niepodległości 44Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul. Niepodległości 44
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kleszczy I kleszczyków na potrzeby operacji chirurgicznych nosa zgodnie z poniższym wykazem
12,83 Kb. 1
czytać
Miejski Szpital Zespolony w OlsztynieMiejski Szpital Zespolony w Olsztynie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych I spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
319,63 Kb. 2
czytać
Protokół z przebiegu XI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach dnia 30 stycznia 2008rProtokół z przebiegu XI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach dnia 30 stycznia 2008r
Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 10,00 wypowiadając sława „ otwieram XI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach „
154,39 Kb. 3
czytać
Paragraf 42 Statutu związku stanowiParagraf 42 Statutu związku stanowi
Nfz na zwiększenie liczby planowych operacji, Komisja Krajowa Federacji `80 wnosi o pilne podniesienie składki zdrowotnej na 2014 rok w Polsce o 1%, czyli do 10 jej wymiaru. Obiecał Pan to kilka lat temu
32,1 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna