O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1
Art. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r poz. 1393, z późn zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany
3,07 Mb. 35
czytać
Z dnia o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnychZ dnia o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnych
Art. Ustawa określa uprawnienia weteranów misji pokojowych I stabilizacyjnych oraz weteranów poszkodowanych, zasady I warunki korzystania z tych uprawnień, a także tryb postępowania I właściwość organów w tych sprawach
108,22 Kb. 1
czytać
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek I PołożnychCentrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek I Położnych
Autorzy wspóŁpracujący z centrum kształcenia podyplomowego pielęgniarek I połOŻnych w opracowaniu programu
162,15 Kb. 1
czytać
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowyUmowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu pomiędzy
0,5 Mb. 6
czytać
Załącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wd współfinansowanego ze środków efs wraz załącznikami do umowyZałącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wd współfinansowanego ze środków efs wraz załącznikami do umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2,29 Mb. 15
czytać
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek I PołożnychCentrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek I Położnych
Autorzy wspóŁpracujący z centrum kształcenia podyplomowego pielęgniarek I połOŻnych w opracowaniu programu
149,43 Kb. 1
czytać
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek I PołożnychCentrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek I Położnych
Autorzy wspóŁpracujący z centrum kształcenia podyplomowego pielęgniarek I połOŻnych w opracowaniu programu
140,49 Kb. 1
czytać
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek I PołożnychCentrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek I Położnych
Autorzy wspóŁpracujący z centrum kształcenia podyplomowego pielęgniarek I połOŻnych w opracowaniu programu
174,38 Kb. 1
czytać
Zasady realizacji operacjiZasady realizacji operacji
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r poz. 423) oraz wnioskodawcy operacji, przeprowadzający zamówienie
14,26 Kb. 1
czytać
Ustawa z dnia o weteranach działań poza granicami państwa1 Rozdział 1 Przepisy ogólne ArtUstawa z dnia o weteranach działań poza granicami państwa1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art
Art. Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach
99,49 Kb. 1
czytać
Przedmiot zamówienia: remont alejek I chodników na terenie przedszkola miejskiego nr 46 przy ulicy koszalińskiej 55 w sosnowcuPrzedmiot zamówienia: remont alejek I chodników na terenie przedszkola miejskiego nr 46 przy ulicy koszalińskiej 55 w sosnowcu
Poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 1 ust ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do robót budowlanych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
0,7 Mb. 10
czytać
Wzór umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowyWzór umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu pt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy
0,66 Mb. 5
czytać
Załącznik nr 2 do uchwały NrZałącznik nr 2 do uchwały Nr
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX rozwój wykształcenia I kompetencji w regionach, Działania wyrównywanie szans edukacyjnych I zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
104,95 Kb. 1
czytać
Zasady realizacji operacjiZasady realizacji operacji
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r poz. 423) oraz wnioskodawcy operacji, przeprowadzający zamówienie
14,26 Kb. 1
czytać
Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoMinisterstwo Rozwoju Regionalnego
Załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania naboru w ramach projektu „Polski Most Krzemowy”
169,85 Kb. 2
czytać

  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna