Uzasadnienie 5 kontekst wniosku 5Uzasadnienie 5 kontekst wniosku 5
Konsultacje z zainteresowanymi stronami I wykorzystanie wiedzy specjalistycznej 7
0,52 Mb. 2
czytać
O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1
Art. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r poz. 1393, z późn zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany
3,07 Mb. 35
czytać
Rozporządzenie komisji (EW) Nr 881/2003Rozporządzenie komisji (EW) Nr 881/2003
Nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
1,72 Mb. 12
czytać
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowyUmowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu pomiędzy
0,5 Mb. 6
czytać
Rozporządzenie komisji (ewg) nr 4154/87Rozporządzenie komisji (ewg) nr 4154/87
Ewg nr 3033/80 ustanawiającego zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych
200,75 Kb. 3
czytać
Pies w prawie Pies w rozumieniu prawaPies w prawie Pies w rozumieniu prawa
Prawo własności można także uzyskać przez tzw zasiedzenie, nie odnosi się to do psów skradzionych, zgubionych lub sprzedanych bez zgody właściciela. Prawo do własności przez zasiedzenie uzyskuje się po upływie 3 lat
196,06 Kb. 1
czytać
O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1
Art. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r poz. 1393 oraz z 2014 r poz. 768) wprowadza się następujące zmiany
1,38 Mb. 17
czytać
Unii europejskiejUnii europejskiej
Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską I stanami Zjednoczonymi w sprawie handlu winem
0,88 Mb. 6
czytać
Komunikat prasowy 2966. posiedzenie Rady Rolnictwo I rybołówstwoKomunikat prasowy 2966. posiedzenie Rady Rolnictwo I rybołówstwo
Rada osiągnęła porozumienie polityczne co do kontroli w ramach wspólnej polityki rybołówstwa I tac w odniesieniu do Morza Bałtyckiego
165,86 Kb. 2
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 366/2001Rozporządzenie komisji (WE) nr 366/2001
Rady (WE) nr 792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r ustawiające szczegółowe zasady I uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa1, w szczególności jego art ust I art
235,89 Kb. 1
czytać
Umowa Nr o dofinansowanie Projektu „ ”Umowa Nr o dofinansowanie Projektu „ ”
Priorytetu I. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego I przedsiębiorczości na Mazowszu”
243,01 Kb. 1
czytać
Uzasadnienie kontekst wnioskuUzasadnienie kontekst wniosku
Wpr. W oparciu o te ramy Komisja przedstawia pakiet rozporządzeń ustanawiających przepisy dotyczące realizacji wpr w latach 2014-2020 wraz z oceną skutków realizacji alternatywnych wariantów rozwoju tej polityki
2,31 Mb. 8
czytać
Rozporządzenie rady (WE) Nr 1782/2003Rozporządzenie rady (WE) Nr 1782/2003
Nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (ewg) nr 2358/71 I (WE) nr 2529/2001
0,81 Mb. 11
czytać
Rozporządzenie rady nr 974/98/WERozporządzenie rady nr 974/98/WE
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 09l ust zdanie trzecie
49,12 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 063/93 z dnia listopada 1993 r ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (ewg) nr 2019/93 w odniesieniu do systemu pomocy do produkcji miodu określonej jakościRozporządzenie komisji (WE) nr 063/93 z dnia listopada 1993 r ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (ewg) nr 2019/93 w odniesieniu do systemu pomocy do produkcji miodu określonej jakości
Uwzględniając rozporządzenie Rady (ewg) nr 2019/93 z dnia 19 lipca 1993 r wprowadzające szczególne środki dla mniejszych wysp Morza Egejskiego dotyczące niektórych produktów rolnych1, w szczególności jego art. 12 ust
26,03 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna