Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1950/2006, które ustanawia, zgodnie z dyrektywą 2001/82/we parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktówRozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1950/2006, które ustanawia, zgodnie z dyrektywą 2001/82/we parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów
We nr 1950/2006, które ustanawia, zgodnie z dyrektywą 2001/82/we parlamentu Europejskiego I rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych
178,25 Kb. 1
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
2,71 Mb. 17
czytać
Do Uchwały nr xliii/833/2015 Zarządu Województwa LubelskiegoDo Uchwały nr xliii/833/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego
Ii. Opis poszczególnych osi priorytetowych rpo wl 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań 15
5,78 Mb. 7
czytać
Umowa nr o dofinansowanie ProjektuUmowa nr o dofinansowanie Projektu
Załącznik nr wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków efrr, Działanie rpowp 2014-2020
246,23 Kb. 3
czytać
1. Jakie dokumenty będą potrzebne do wniosku o przyznanie pomocy?1. Jakie dokumenty będą potrzebne do wniosku o przyznanie pomocy?
Pytania dotyczące realizacji operacji z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej – część 1
51,61 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie rady (CE) Nr 3492/93 z 13 grudnia 1993rRozporządzenie rady (CE) Nr 3492/93 z 13 grudnia 1993r
Rady (ewg) nr 1766/92 z dnia 30 czerwca 1992 r w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż1, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 923/962, w szczególności jego art
0,6 Mb. 10
czytać
Umowa o przyznanie pomocy Nr w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki I ludności wiejskiej”Umowa o przyznanie pomocy Nr w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki I ludności wiejskiej”
105,02 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 2729/2000Rozporządzenie komisji (WE) nr 2729/2000
Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r w sprawie wspólnej organizacji rynku wina1, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1622/20002, w szczególności jego art. 72, ust
169,87 Kb. 1
czytać
Umowa o przyznanie pomocy Nr w ramach działania „Odnowa I rozwój wsi”Umowa o przyznanie pomocy Nr w ramach działania „Odnowa I rozwój wsi”
95,4 Kb. 1
czytać
Dyrektywa rady 94/74/WEDyrektywa rady 94/74/WE
Ewg w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od olejów mineralnych oraz zmieniająca dyrektywę 92/82/ewg w sprawie zbliżenia stawek podatków akcyzowych od olejów mineralnych
73,14 Kb. 1
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu: Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wk-p na lata 2014-2020
2,13 Mb. 14
czytać
Regulamin konkursuRegulamin konkursu
Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych
1,49 Mb. 9
czytać
W ramach prac interwencyjnychW ramach prac interwencyjnych
Na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia I instytucjach rynku pracy
111,95 Kb. 1
czytać
Wersja na dzień 22. 11. 2010 r. Część I – Formularz wniosku wstęp przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o dofinansowanie w aplikacji „Generator Wniosków”Wersja na dzień 22. 11. 2010 r. Część I – Formularz wniosku wstęp przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o dofinansowanie w aplikacji „Generator Wniosków”
Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o dofinansowanie w aplikacji „Generator Wniosków”, należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz Poradnikiem dla Beneficjenta
1,12 Mb. 5
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
1,65 Mb. 17
czytać

  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna