Uzasadnienie 5 kontekst wniosku 5Uzasadnienie 5 kontekst wniosku 5
Konsultacje z zainteresowanymi stronami I wykorzystanie wiedzy specjalistycznej 7
0,52 Mb. 2
czytać
O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1
Art. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r poz. 1393, z późn zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany
3,07 Mb. 35
czytać
Komisja europejskaKomisja europejska
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady /670/ewg, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 I dyrektywę 2004/36/WE1, w szczególności jego art ust. 6, art ust oraz art. 10 ust
2,77 Mb. 15
czytać
Komisja europejskaKomisja europejska
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 1/670/ewg, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 I dyrektywę 2004/36/WE1, w szczególności jego art ust I art. 10 ust
1,92 Mb. 13
czytać
O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1
Art. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r poz. 1393 oraz z 2014 r poz. 768) wprowadza się następujące zmiany
1,38 Mb. 17
czytać
D021888/02 rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne I procedury D021888/02 rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne I procedury
Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne I procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I rady (WE) nr 216/2008
101,25 Kb. 1
czytać
Uzasadnienie kontekst wnioskuUzasadnienie kontekst wniosku
Copernicus ma na celu zapewnienie Europie ciągłego, niezależnego I niezawodnego dostępu do danych I informacji gromadzonych w ramach prowadzonych obserwacji
499,91 Kb. 3
czytać
Tabela zbieżNOŚCITabela zbieżNOŚCI
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I rady (UE) Nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r
0,85 Mb. 9
czytać
Ministra infrastruktury I budownictwaMinistra infrastruktury I budownictwa
Na podstawie art. 53b ustawy z dnia lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r poz. 959) zarządza się, co następuje
173,29 Kb. 1
czytać
Uzasadnienie kontekst wnioskuUzasadnienie kontekst wniosku
Wpr. W oparciu o te ramy Komisja przedstawia pakiet rozporządzeń ustanawiających przepisy dotyczące realizacji wpr w latach 2014-2020 wraz z oceną skutków realizacji alternatywnych wariantów rozwoju tej polityki
2,31 Mb. 8
czytać
Wniosek o dofinansowanieWniosek o dofinansowanie
Uwaga: Przed wypełnieniem formularza wniosku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku
235,03 Kb. 1
czytać
Ministra infrastruktury I budownictwaMinistra infrastruktury I budownictwa
Na podstawie art. 2 pkt ustawy z dnia lipca 2002 r. – Prawo lotnicze Dz. U. z
158,34 Kb. 1
czytać
Ministra infrastruktury I budownictwaMinistra infrastruktury I budownictwa
Na podstawie art. 53b ustawy z dnia lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r poz. 605, 904, 1361 I 1948 oraz z 2017 r poz. 60) zarządza się, co następuje
176,43 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr pois 1/1/2016 wzór wniosku o dofinansowanie inwestycje w infrastrukturęZałącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr pois 1/1/2016 wzór wniosku o dofinansowanie inwestycje w infrastrukturę
Działanie 7: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej
1,14 Mb. 14
czytać
Sz-2910-7(17/ZP/14)-14(1) Do firm biorących udział w postępowaniuSz-2910-7(17/ZP/14)-14(1) Do firm biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: środków do dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych, ran, narzędzi, sprzętu medycznego, endoskopów
325,09 Kb. 2
czytać

  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna