Porządek posiedzeniaPorządek posiedzenia
W obradach udział wzięli członkowie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu
41,63 Kb. 1
czytać
Objaśnienia do wykonania dochodów w 2015 roku planowane dochody w kwocie 254. 121. 090,-złObjaśnienia do wykonania dochodów w 2015 roku planowane dochody w kwocie 254. 121. 090,-zł
W 2015 roku planowane dochody w kwocie 254. 121. 090,-zł, zostały wykonane w wysokości 243. 621. 432,-zł, tj. 99,16% planu
4,82 Mb. 36
czytać
Załącznik do uchwały nr /2017 Zarządu Stowarzyszenia \"Sąsiedzi\" r. ZałĄcznik nr 5 do Regulaminu Rady Procedury wyboru I oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych Akty prawneZałącznik do uchwały nr /2017 Zarządu Stowarzyszenia "Sąsiedzi" r. ZałĄcznik nr 5 do Regulaminu Rady Procedury wyboru I oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych Akty prawne
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności I europejskiego Funduszu Morskiego I rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
1,89 Mb. 13
czytać
Lokalna strategia rozwojuLokalna strategia rozwoju
Obszar objęty lsr obejmuje sześć gmin: Wieluń, Mokrsko, Skomlin, Biała, Ostrówek, Czarnożyły
2,51 Mb. 3
czytać
Streszczenie wniosku o dofinansowanie operacjiStreszczenie wniosku o dofinansowanie operacji
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ogłasza nabór pracownika na zastępstwo na stanowisko
29,19 Kb. 1
czytać
Informacja o możliwości składania propozycji operacji do realizacji w planie operacyjnym krajowej sieci obszarów wiejskich w latach 2016 2017Informacja o możliwości składania propozycji operacji do realizacji w planie operacyjnym krajowej sieci obszarów wiejskich w latach 2016 2017
24,48 Kb. 1
czytać
Instrukcja do wniosku o płatnośćInstrukcja do wniosku o płatność
Przygotowanie I realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
283,88 Kb. 4
czytać
W okresie sprawozdawczym opiniowano następujące akty prawneW okresie sprawozdawczym opiniowano następujące akty prawne
W styczniu podpisano porozumienie o współpracy przy rozwiązywaniu problemów gospodarczych polskich rolników I polskiej wsi pomiędzy Polskim Związkiem Zawodowym Rolników a Mazowiecką Izbą Rolniczą oraz Podlaską Izbą Rolniczą
203,66 Kb. 2
czytać
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Brzeziny za okres odSprawozdanie z działalności Wójta Gminy Brzeziny za okres od
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny tj od 10. 08. 2013 r do 25. 09. 2013 r
24,18 Kb. 1
czytać
Ix procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriówIx procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriów
Procedura wyboru operacji własnych lgd przez stowarzyszenie lokalna grupa działania „dolina stobrawy”
26,49 Kb. 1
czytać
Informacja z posiedzenia nr 62/04Informacja z posiedzenia nr 62/04
Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie
123,47 Kb. 1
czytać
Regulamin pracy radyRegulamin pracy rady
Rada – oznacza organ decyzyjny Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, do wyłącznej kompetencji którego należy wybór oraz ustalanie kwot wsparcia operacji, jakie mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie lsr
121,34 Kb. 1
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju lokalnej grupy działania wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków spis TreściProcedura oceny I wyboru operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju lokalnej grupy działania wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków spis Treści
Procedura oceny I wyboru operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju lokalnej grupy działania wraz z procedurą przeprowadzania naboru wnioskóW
1,85 Mb. 4
czytać
Ix procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriówIx procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriów
Procedura wyboru operacji własnych lgd przez stowarzyszenie lokalna grupa działania „dolina stobrawy”
26,61 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do uchwałyZałącznik nr 1 do uchwały
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” w 2010 roku
33,49 Kb. 1
czytać

  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna