Informacja pokontrolna z kontroli nr 2/2014Informacja pokontrolna z kontroli nr 2/2014
Nip 542–25–42–016, Regon 050667685 – siedziba Zarządu Województwa Podlaskiego – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 oraz ul
348,63 Kb. 3
czytać
Gmina skomlinGmina skomlin
Projekt „,,Szkoły równych szans w gminie Skomlin” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
243,58 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wd współfinansowanego ze środków efs wraz załącznikami do umowyZałącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wd współfinansowanego ze środków efs wraz załącznikami do umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2,29 Mb. 15
czytać
Łódź, dnia rŁódź, dnia r
Projekt „Kompetencje pracowników kluczem do rozwoju firmy Hydro-Vacuum S. A.” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
75,08 Kb. 1
czytać
Materiały pomocnicze do rozliczania projektówMateriały pomocnicze do rozliczania projektów
Niniejszy materiał został opracowany przez zespół finansowo księgowy wwpwp phare przy współpracy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie
79,33 Kb. 1
czytać
Umowa nr o dofinansowanie ProjektuUmowa nr o dofinansowanie Projektu
Załącznik nr wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków efrr, Działanie rpowp 2014-2020
246,23 Kb. 3
czytać
Instrukcja wypełnieniaInstrukcja wypełnienia
Biznes plan jest wypełniany w ścisłym powiązaniu z wnioskiem o dofinansowanie. Informacje zawarte w biznes planie oraz wniosku muszą być ze sobą zgodne
87,47 Kb. 1
czytać
Deklaracja uczestnictwa w projekcieDeklaracja uczestnictwa w projekcie
Projekt „Praktyczna Szkoła Sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
195,46 Kb. 1
czytać
Kryteria wyboru projektówKryteria wyboru projektów
Regulamin konkursu wskazuje, które kryteria oceniane są w ramach oceny formalnej, a które w ramach oceny merytorycznej
151,42 Kb. 1
czytać
Instrukcja wypełnieniaInstrukcja wypełnienia
Zgłaszane projekty (wnioski o dofinansowanie) poddane będą szczegółowej analizie I ocenie co do zgodności z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący
194,07 Kb. 3
czytać
Instrukcja wypełnianiaInstrukcja wypełniania
Wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
321,8 Kb. 1
czytać
Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektuUproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach rpo 2014 – 2020
89,82 Kb. 1
czytać
Pracownia architektury żywejPracownia architektury żywej
Wdrożenie systemu łączącego ochronę bioróżnorodności z gospodarką komunalną, odpadami I energią odnawialną”
2,27 Mb. 28
czytać
Instrukcja do wniosku o płatnośćInstrukcja do wniosku o płatność
Planowane wydatki w ramach projektu (o ile dokument uległ zmianie a z zapisów Umowy/Decyzji o dofinansowanie Projektu wynika, że zmiany nie wymagają podpisania aneksu), podpisanym przez upoważnioną osobę wraz z datą sporządzenia
194,61 Kb. 2
czytać
Załącznik nr wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach po wer 2014-2020 wraz z załącznikami umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1/poddziałania programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowy: uda- powrZałącznik nr wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach po wer 2014-2020 wraz z załącznikami umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1/poddziałania programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowy: uda- powr
Załącznik nr 4 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach po wer 2014-2020 wraz z załącznikami
167,53 Kb. 2
czytać

  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna