Załącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wd współfinansowanego ze środków efs wraz załącznikami do umowyZałącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wd współfinansowanego ze środków efs wraz załącznikami do umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2,29 Mb. 15
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
2,71 Mb. 17
czytać
Załącznik 7Załącznik 7
Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
173,68 Kb. 1
czytać
Umowa o partnerstwie nr / 2017 na rzecz realizacji Projektu „Budowa obiektu wystawowo-szkoleniowego w standardzie pasywnym Eco-Therm sp z o o. w Łowiczu”Umowa o partnerstwie nr / 2017 na rzecz realizacji Projektu „Budowa obiektu wystawowo-szkoleniowego w standardzie pasywnym Eco-Therm sp z o o. w Łowiczu”
Osi priorytetowej IV gospodarka niskoemisyjna Działanie IV. Ochrona powietrza Poddziałanie IV ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zawarta w w dniu roku, pomiędzy
161,77 Kb. 1
czytać
Kryteria wyboru projektówKryteria wyboru projektów
Regulamin konkursu wskazuje, które kryteria oceniane są w ramach oceny formalnej, a które w ramach oceny merytorycznej
151,42 Kb. 1
czytać
Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru lgd do końca 2023 rokuWzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru lgd do końca 2023 roku
Cel szczegółowy: Podnoszenie atrakcyjności obszaru lgd poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego I jego promocję do końca 2023 roku
47,57 Kb. 1
czytać
Załącznik nr wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach po wer 2014-2020 wraz z załącznikami umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1/poddziałania programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowy: uda- powrZałącznik nr wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach po wer 2014-2020 wraz z załącznikami umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1/poddziałania programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowy: uda- powr
Załącznik nr 4 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach po wer 2014-2020 wraz z załącznikami
167,53 Kb. 2
czytać
WzóR1 umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1 programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowyWzóR1 umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1 programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu pomiędzy
0,5 Mb. 4
czytać
Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru lgd do końca 2023 rokuWzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru lgd do końca 2023 roku
Cel szczegółowy: Aktywizacja społeczna I zawodowa mieszkańców obszaru lgd, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku
58,77 Kb. 1
czytać
W ramach regionalnego programu operacyjnegoW ramach regionalnego programu operacyjnego
Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego zwany dalej: Instytucją Zarządzającą reprezentowanym przez
381,75 Kb. 5
czytać
Kryteria wyboru projektówKryteria wyboru projektów
Regulamin konkursu wskazuje, które kryteria oceniane są w ramach oceny formalnej, a które w ramach oceny merytorycznej
120,27 Kb. 1
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 – 2020Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 – 2020
Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku w ramach rpo wł na lata 2014-2020
248,73 Kb. 2
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmującaKarta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
Załącznik 6 – Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020
380,69 Kb. 1
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmującaKarta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
Załącznik 6 – Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020
378,89 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 2 Karta Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pup w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Załącznik nr 2 Karta Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pup w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 – 2020
159,15 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna