Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” odbytego w dniach 04 – 11. 12. 2012 r. W dniach 04 11. 12. 2012 r w Bielinach odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lo­kal­na Grupa Działania – Wokół ŁysejProtokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” odbytego w dniach 04 – 11. 12. 2012 r. W dniach 04 11. 12. 2012 r w Bielinach odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lo­kal­na Grupa Działania – Wokół Łysej
W dniach 04 11. 12. 2012 r w Bielinach odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lo­kal­na Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” mające na celu dokonanie oceny operacji w ramach ogłoszonego konkursu nr 3
141,65 Kb. 1
czytać
Działanie „tworzenie I rozwój mikroprzedsiębiorstw” Kto może zostać Beneficjentem działaniaDziałanie „tworzenie I rozwój mikroprzedsiębiorstw” Kto może zostać Beneficjentem działania
Dz. U. z 008 r., Nr 139, poz. 883 z późn zm oraz w dokumentach programowych. Okres referencyjny przyjęty w omawianym działaniu do określania statusu przedsiębiorcy obejmuje maksymalnie kolejne
0,49 Mb. 6
czytać
Załącznik nr 1 Wzór karty oceny zgodności według kryteriów lokalnych działanie „Tworzenie I rozwój mikroprzedsiębiorstw”Załącznik nr 1 Wzór karty oceny zgodności według kryteriów lokalnych działanie „Tworzenie I rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Karta oceny zgodności operacji według kryteriów lokalnych jest wypełniana przez członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w ego”. Przyznane punkty odnośnie każdego z kryteriów mnożone są przez wskaźnik wagowy ustalony przy
37,08 Kb. 1
czytać
Lp. Numer wniosku BeneficjentLp. Numer wniosku Beneficjent
Rozwinięcie prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzrost zatrudnienia poprzez zakup maszyn
67,58 Kb. 1
czytać
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski za 2013 rokSprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski za 2013 rok
Uchwały z dnia 4 lutego 2009 r o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Pana Jerzego Lechnerowskiego I przyjęcia w poczet Członków Pani Anny Biernackiej
101,37 Kb. 1
czytać
„Zasady wymiany informacji pomiędzy Lokalną Grupą Działania (lgd), Samorządem Województwa (SW) I Agencją Restrukturyzacji I Mo„Zasady wymiany informacji pomiędzy Lokalną Grupą Działania (lgd), Samorządem Województwa (SW) I Agencją Restrukturyzacji I Mo
W działaniu Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju właściwymi podmiotami wdrażającymi są
65,09 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna