Instrukcja obiegu I kontroli dokumentów finansowo-księgowychInstrukcja obiegu I kontroli dokumentów finansowo-księgowych
Na podstawie art nr 10 ustawy z dnia 29 września z 1994r o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z 2009 r.) ustalam następujący tryb obiegu dokumentów księgowych
241,08 Kb. 2
czytać
Finanse MiędzynarodoweFinanse Międzynarodowe
Kurs waluty- jest to jedna cena waluty wyrażona w cenie drugiej waluty. Może to być cena płacona w walucie krajowej za jednostkę waluty obcej, lub cena jednostki waluty krajowej wyrażona w jednostce waluty obcej
221,27 Kb. 4
czytać
Instrukcja obiegu, kontroli I archiwizowania dokumentów finansowo-księgowychInstrukcja obiegu, kontroli I archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych
Instrukcję opracowano na podstawie przepisów ogólnych obowiązujących oraz wypracowanych I sprawdzonych przez praktykę rozwiązań w zakresie organizacji, kontroli I obiegu dokumentów, a w szczególności na podstawie
155,5 Kb. 3
czytać
ZałącznikZałącznik
Instrukcję opracowano na podstawie przepisów ogólnych, obowiązujących w zakresie organizacji
325,34 Kb. 3
czytać
Załącznik doZałącznik do
Ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości
184,82 Kb. 3
czytać
Instrukcja obiegu, kontroli I archiwizowania dokumentów finansowo-księgowychInstrukcja obiegu, kontroli I archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych
Instrukcję opracowano na podstawie przepisów ogólnych obowiązujących oraz wypracowanych I sprawdzonych przez praktykę rozwiązań w zakresie organizacji, kontroli I obiegu dokumentów, a w szczególności na podstawie
408,43 Kb. 3
czytać
RachunkowośĆ jest pojęciem wieloznacznymRachunkowośĆ jest pojęciem wieloznacznym
Księgowość podsystem rachunkowości, służący do gromadzenia I rejestrowania danych o operacjach gospodarczych, tworzący podstawową bazę danych dla systemu informacyjnego rachunkowości  prowadzenie ksiąg rachunkowych
419,8 Kb. 5
czytać
Pytanie 1 Jak definiować rachunek płatniczy prowadzony przez bank?Pytanie 1 Jak definiować rachunek płatniczy prowadzony przez bank?
Istnienie rachunku jako narzędzia ewidencjonującego saldo środków należących lub udostępnionych użytkownikowi
167,47 Kb. 2
czytać
Zarz ą dzenie Nr 9/2008 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie z dnia 11 lipca 2008 w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentówZarz ą dzenie Nr 9/2008 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie z dnia 11 lipca 2008 w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów
Ustala się instrukcję obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pińczowie stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
115,17 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź Nr 154 z dnia 28 lipca r. Instrukcja obiegu, kontroli I archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w urzędzie miasta czeladź Rozdział IZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź Nr 154 z dnia 28 lipca r. Instrukcja obiegu, kontroli I archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w urzędzie miasta czeladź Rozdział I
Instrukcję opracowano na podstawie przepisów ogólnych, obowiązujących w zakresie organizacji, kontroli I obiegu dokumentów, a w szczególności na podstawie
469,69 Kb. 10
czytać
Radom, dn. 06. 11. 2014 r. Bk. 1711. 22. 2014 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w zakładzie budżetowym Cmentarz Komunalny w RadomiuRadom, dn. 06. 11. 2014 r. Bk. 1711. 22. 2014 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w zakładzie budżetowym Cmentarz Komunalny w Radomiu
Miasta Radomia z dnia 25. 08. 2014 r inspektorzy Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu przeprowadzili w dniach 27. 08. 2014r. – 30. 09. 2014r kontrolę gospodarki finansowej za okres od 01. 01. 2014 r do 30
23,79 Kb. 1
czytać
Godziszów (gmina) [0605042] Urząd 2007-08-22 ÷ 2007-10-10 kompleksowa wystąpienie pokontrolneGodziszów (gmina) [0605042] Urząd 2007-08-22 ÷ 2007-10-10 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Jolanta Łuszczak, Magdalena Pyda, Alina Sagan, Paweł Rybczyński I krzysztof Bartosik – przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Godziszów
168,74 Kb. 3
czytać
Instrukcja obiegu, kontroli I archiwizowania dokumentów finansowo-księgowychInstrukcja obiegu, kontroli I archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych
Instrukcję opracowano na podstawie przepisów ogólnych obowiązujących oraz wypracowanych I sprawdzonych przez praktykę rozwiązań w zakresie organizacji, kontroli I obiegu dokumentów, a w szczególności na podstawie
155,5 Kb. 3
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna