Instrukcja obiegu I kontroli dokumentów finansowo-księgowychInstrukcja obiegu I kontroli dokumentów finansowo-księgowych
Na podstawie art nr 10 ustawy z dnia 29 września z 1994r o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z 2009 r.) ustalam następujący tryb obiegu dokumentów księgowych
241,08 Kb. 2
czytać
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 27/2011Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 27/2011
Procedury kontroli finansowej określają rodzaje I funkcje kontroli finansowej, jej cele I zadania, zasady oraz sposób dokonywania kontroli I jej dokumentowania
59,9 Kb. 1
czytać
Regulamin kontrolim wewnętrznejRegulamin kontrolim wewnętrznej
Działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r
61,7 Kb. 1
czytać
Zarz ą dzenie Nr 9/2008 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie z dnia 11 lipca 2008 w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentówZarz ą dzenie Nr 9/2008 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie z dnia 11 lipca 2008 w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów
Ustala się instrukcję obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pińczowie stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
115,17 Kb. 1
czytać
Załącznik do zarządzeniaZałącznik do zarządzenia
Tychach oraz art. 3 ust ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn zm.) oraz Komunikatu nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r określa się procedury kontroli finansowej w Urzędzie Skarbowym w Tychach zarządza
147,9 Kb. 1
czytać
Procedury Kontroli Finansowej Urzędu Gminy KuryłówkaProcedury Kontroli Finansowej Urzędu Gminy Kuryłówka
Obejmuje ona wszystkie czynności, których celem jest stwierdzenie prawidłowości postępowania w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych, uchwał Rady Gminy I zarządzeń kierownika jednostki
71,07 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr a doZałącznik Nr a do
Nr 2 – Wykaz dokumentów na podstawie których ewidencjonowane jest zaangażowanie planu wydatków budżetowych
363,68 Kb. 5
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna