Aktywa – kontrolowane przez jednostkę zasoby majatkowe o wiarygodnie określonej wartośći w wyniku przeszłych zdarzeń które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki Aktywa – kontrolowane przez jednostkę zasoby majatkowe o wiarygodnie określonej wartośći w wyniku przeszłych zdarzeń które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki
Przyjmując jako kryterium klasyfikacji aktywów ich zdolność do zachowania postaci wyróżnia się
37,47 Kb. 1
czytać
Zagadnienia na egzamin Zakres przedmiotowy I podmiotowy rachunkowościZagadnienia na egzamin Zakres przedmiotowy I podmiotowy rachunkowości
Przedmiot rachunkowości zjawiska I procesy gospodarcze występujące w jednostce, a mające wpływ na stan I strukturę majątku oraz wyniki osiągnięte przez tę jednostkę
452,54 Kb. 4
czytać
Dz. Urz. Nbp. 03. 22. 38 Uchwała nr 16/2003 Rady Polityki PieniężnejDz. Urz. Nbp. 03. 22. 38 Uchwała nr 16/2003 Rady Polityki Pieniężnej
Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 I nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 I nr 154, poz. 1784 I 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 I nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r
181,04 Kb. 3
czytać
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości. Dziennik Ustaw z dnia 19 listopada 1994 r. Nr 121, pozUstawa z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości. Dziennik Ustaw z dnia 19 listopada 1994 r. Nr 121, poz
Ustawa określa zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów
350,75 Kb. 9
czytać
Zasady rachunkowośCIZasady rachunkowośCI
Na podstawie art ust pkt. 4, art I art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn zm. 1) zarządza się, co następuje
106,12 Kb. 1
czytać
RachunkowośĆ jest pojęciem wieloznacznymRachunkowośĆ jest pojęciem wieloznacznym
Księgowość podsystem rachunkowości, służący do gromadzenia I rejestrowania danych o operacjach gospodarczych, tworzący podstawową bazę danych dla systemu informacyjnego rachunkowości  prowadzenie ksiąg rachunkowych
419,8 Kb. 5
czytać
ObjaśnieniaObjaśnienia
Dz. U. nr 46 poz. 426, a także ustawy z 28 sierpnia 1997 r o funduszach inwestycyjnych
67,06 Kb. 1
czytać
Jak uniknąć błędów przy sporządzaniu sprawozdań finansowychJak uniknąć błędów przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
Ustawa o rachunkowości, msr zależy od wielkości jednostki, tego czy jest ona jednostką podlegającą obowiązkowi badania, czy jest ona jednostką publiczną a także od wybranych przez jednostkę zasad wyceny
95,22 Kb. 1
czytać
Faza ujęcia problemów (Okr. Celów, planowanie ramowe)Faza ujęcia problemów (Okr. Celów, planowanie ramowe)
Rachunkowość to: system informacyjny, służący użytkownikom do podejmowania decyzji gospodarczych, zwłaszcza finansowych oraz rozliczenia kierownictwa z odpowiedniego I efektywnego zarządzania majątkiem
430,56 Kb. 3
czytać
Aktywa I pasywa – klasyfikacja I sposoby księgowaniaAktywa I pasywa – klasyfikacja I sposoby księgowania
Majątek przedsiębiorstwa aktywa – kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej przeszłości nabyte w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych
189,5 Kb. 2
czytać
30 opracowanych pytań z Analizy Ekonomicznej mgr. Danuta Redel30 opracowanych pytań z Analizy Ekonomicznej mgr. Danuta Redel
Analiza to metoda poznania obiektów I zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste I zbadanie powiązań pomiędzy tymi elementami, szczególnie zależność przyczynowo-skutkowa
0,54 Mb. 5
czytać
Określenie „bilanx wywodzi się od łacińskiego słowa bilans, które oznacza wagę o dwóch szalachOkreślenie „bilanx wywodzi się od łacińskiego słowa bilans, które oznacza wagę o dwóch szalach
Bilans jest materialnym wyrazem przedmiotowego I podmiotowego określania I wyceniania majątku pojedynczej jednostki gospodarczej lub majątku grupy kapitałowej1
293,86 Kb. 4
czytać
2. Aktywa i pasywa Aktywa2. Aktywa i pasywa Aktywa
Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych [Art pkt 12 UoR]
301,36 Kb. 2
czytać
Obsługa księgowa projektówObsługa księgowa projektów
Zapoznanie się z podstawowymi informacjami z zakresu rachunkowości I sprawozdawczości organizacji pożytku publicznego
491,88 Kb. 6
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna