W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Implanty chirurgiczne, membrany hialuronowe I systemy do separacji czynników wzrostu
318,72 Kb. 2
czytać
Polska agencja prasowaPolska agencja prasowa
Warszawa, ul. Bracka 6/8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs 0000067663, nip 526-025-07-42, wysokość kapitału zakładowego
1,39 Mb. 13
czytać
InformatyzacjaInformatyzacja
O wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych
1,2 Mb. 3
czytać
InformatyzacjaInformatyzacja
O wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych
1,12 Mb. 3
czytać
Komenda wojewódzka policjiKomenda wojewódzka policji
Uwaga: Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową do Zespołu Zamówień Publicznych kwp w Katowicach może odbywać się tylko w dniach roboczych w godzinach 30-15. 30 na numer podany wyżej
218,46 Kb. 2
czytać
Akt prawnyAkt prawny
184,17 Kb. 2
czytać
Systemu zarządzania zasobami it wraz ze sprzętową infrastrukturą, systemu archiwizacji I backupuSystemu zarządzania zasobami it wraz ze sprzętową infrastrukturą, systemu archiwizacji I backupu
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 8 ust ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania
123,66 Kb. 1
czytać
InformatyzacjaInformatyzacja
O wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych
1,19 Mb. 3
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
O wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych
331,39 Kb. 2
czytać
Numer sprawyNumer sprawy
Ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego I wykonawców stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
167,44 Kb. 2
czytać
Numer sprawyNumer sprawy
Ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego I wykonawców stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
143,38 Kb. 1
czytać
Katowice: Projekty budowlano wykonawcze ( pbw) modernizacji sieci kanalizacyjnej I wodociągowej wraz z zaopatrzeniem w wodę na cele przeciwpożarowe budynków na terenie opp katowice ulKatowice: Projekty budowlano wykonawcze ( pbw) modernizacji sieci kanalizacyjnej I wodociągowej wraz z zaopatrzeniem w wodę na cele przeciwpożarowe budynków na terenie opp katowice ul
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
41,13 Kb. 1
czytać
Pl-warszawa: Nawodna jednostka bojowa 2012/S 45-073675 Ogłoszenie o zamówieniu DostawyPl-warszawa: Nawodna jednostka bojowa 2012/S 45-073675 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
S45 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu Procedura ograniczona
70,22 Kb. 1
czytać
Numer sprawy: zp2/efs/18-24/2007Numer sprawy: zp2/efs/18-24/2007
Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
159,39 Kb. 1
czytać
Katowice: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek Policji garnizonu śląskiego o stałym oraz dynamicznie przydzielanym adresie ip numer ogłoszenia: 191726 2012; data zamieszczenia: 06. 06. 2012Katowice: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek Policji garnizonu śląskiego o stałym oraz dynamicznie przydzielanym adresie ip numer ogłoszenia: 191726 2012; data zamieszczenia: 06. 06. 2012
32,67 Kb. 1
czytać

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna