W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Implanty chirurgiczne, membrany hialuronowe I systemy do separacji czynników wzrostu
318,72 Kb. 2
czytać
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Znak sprawy: zp-270-40-2017Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Znak sprawy: zp-270-40-2017
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 015 r poz. 2164 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust ustawy Pzp
118,54 Kb. 1
czytać
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231 Sprawa nr: 52/8/2014Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231 Sprawa nr: 52/8/2014
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im prof. W. Orłowskiego cmkp w Warszawie
0,96 Mb. 2
czytać
Regulamin PorządkowyRegulamin Porządkowy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie prowadzi swoją działalność w zakresie podstawowej I specjalistycznej opieki zdrowotnej
142,86 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
Przedmiot zamówienia: Dostawa, wdrożenie, serwis gwarancyjny I nadzór autorski kompletnego systemu informatycznego klasy his wraz z integracją systemów I urządzeń peryferyjnych
3,8 Mb. 23
czytać
106 Szpital Wojskowy z Przychodnią106 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej 125 000,00 euro
122,48 Kb. 1
czytać
Dział Zamówień Publicznych I ZaopatrzeniaDział Zamówień Publicznych I Zaopatrzenia
Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „Ustawą”, na dostawę produktów leczniczych różnych – nr postępowania ez/215/42/2016. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ww. Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego
381,36 Kb. 3
czytać
Microsoft Word siwz 11. 08. 2016Microsoft Word siwz 11. 08. 2016
Scr w celu uruchomienia produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki I lotnictwa Politechniki Warszawskiej
0,52 Mb. 4
czytać
Miejscowość, 2015-02-12Miejscowość, 2015-02-12
Numer sprawy: or. 271 2015. Nazwa zadania: Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w Gminie Wiślica
0,8 Mb. 8
czytać
Materiał wysyłkowy zw z Seminarium Działania I po igMateriał wysyłkowy zw z Seminarium Działania I po ig
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r nr 113, poz. 759 ze zm.)
430,06 Kb. 4
czytać
Regulamin uczestnictwa w ProjekcieRegulamin uczestnictwa w Projekcie
Przetarg nieograniczony „Indywidualizacja nauczania w Gminie Bargłów Kościelny – zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych I sprzętu”
0,93 Mb. 4
czytać
Istotnych warunków zamówieniaIstotnych warunków zamówienia
Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego na „Dostawy materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz użyczenie fakoemulsyfikatora dla Oddziału Okulistycznego spzzoz w Przasnyszu”
0,52 Mb. 4
czytać
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/3/2012Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/3/2012
Dostawa oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części
311,39 Kb. 3
czytać
Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120, 00-801 Warszawa tel. (22) 558-90-00 fax: (22) 620-06-08 nip 525-22-48-481
0,52 Mb. 4
czytać
Dział Zamówień Publicznych I ZaopatrzeniaDział Zamówień Publicznych I Zaopatrzenia
Krosno, dnia
115,82 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna