Kryteria wyboru projektówKryteria wyboru projektów
Regulamin konkursu wskazuje, które kryteria oceniane są w ramach oceny formalnej, a które w ramach oceny merytorycznej
151,42 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr pois 1/1/2016 wzór wniosku o dofinansowanie inwestycje w infrastrukturęZałącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr pois 1/1/2016 wzór wniosku o dofinansowanie inwestycje w infrastrukturę
Działanie 7: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej
1,14 Mb. 14
czytać
Kryteria wyboru projektówKryteria wyboru projektów
Regulamin konkursu wskazuje, które kryteria oceniane są w ramach oceny formalnej, a które w ramach oceny merytorycznej
120,27 Kb. 1
czytać
Kryteria wyboru projektuKryteria wyboru projektu
Typ projektu (,,systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi )
95,61 Kb. 1
czytać
Wzór wniosku o dofinansowanie inwestycje w infrastrukturę/inwestycje produkcyjne program operacyjny infrastruktura I środowisko 2014-2020 priorytet: numer I nazwa priorytetu działanie: numer I nazwa działania poddziałanieWzór wniosku o dofinansowanie inwestycje w infrastrukturę/inwestycje produkcyjne program operacyjny infrastruktura I środowisko 2014-2020 priorytet: numer I nazwa priorytetu działanie: numer I nazwa działania poddziałanie
Społecznego, Funduszu Spójności I europejskiego Funduszu Morskiego I rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Ue L 347/320 z 20. 12
1,13 Mb. 14
czytać
Kryteria wyboru projektuKryteria wyboru projektu
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy łącznie zostały spełnione następujące elementy
78,46 Kb. 1
czytać
Załącznik wzór wniosku o dofinansowanie inwestycje w infrastrukturę program operacyjny polska wschodnia 2014-2020Załącznik wzór wniosku o dofinansowanie inwestycje w infrastrukturę program operacyjny polska wschodnia 2014-2020
Popw 2014-2020 I ma na celu pomóc beneficjentom w poprawnym wypełnieniu formularza wniosku o dofinansowanie. Zawiera wymogi ogólne dot sposobu wypełnienia wniosku oraz wymagania szczegółowe związane ze specyfiką projektów dofinansowywanych w ramach III osi
1,57 Mb. 2
czytać
Kryteria formalneKryteria formalne
Typ projektów – Budowa I przebudowa dróg wojewódzkich w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych osi problemowymi, spełniających warunki zapisane w up
140,36 Kb. 1
czytać
Kryteria wyboru projektuKryteria wyboru projektu
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy łącznie zostały spełnione następujące elementy
103,53 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna