O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1
Art. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r poz. 1393, z późn zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany
3,07 Mb. 35
czytać
R zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnegoR zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 581, 1240 I 1269) zarządza się, co następuje
75,73 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr /…Zarządzenie nr /…
Na podstawie art ust I art. 8 I 69 ust pkt ustawy z dnia sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r poz. 1870 z późn zm.) oraz na podstawie art ust
185,58 Kb. 1
czytać
Raport z konsultacji publicznych projetku rozporządzenia ministra infrastruktury I budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłĄczenia zastosowania Raport z konsultacji publicznych projetku rozporządzenia ministra infrastruktury I budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłĄczenia zastosowania
Tacji publicznych projetku rozporządzenia ministra infrastruktury I budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłĄczenia zastosowania niktórych przepisów ustawy –prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i
91,98 Kb. 1
czytać
ZałącznikZałącznik
Instrukcję opracowano na podstawie przepisów ogólnych, obowiązujących w zakresie organizacji
325,34 Kb. 3
czytać
Dziennik Ustaw z 2 lipca 2009 Nr 105 pozDziennik Ustaw z 2 lipca 2009 Nr 105 poz
Na podstawie art. 37 § pkt 3–6 I § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn zm. 1)) zarządza się, co następuje
101,2 Kb. 1
czytać
Akt prawnyp r o j e k tAkt prawnyp r o j e k t
0,56 Mb. 14
czytać
Rozporządzenie ministra zdrowia 1Rozporządzenie ministra zdrowia 1
Na podstawie art. 0 ust ustawy z dnia listopada 2008 r o prawach pacjenta I rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 I nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620), zarządza się, co następuje
316,26 Kb. 2
czytać
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w luboniuPoradnia psychologiczno-pedagogiczna w luboniu
Dz. U. Nr 223, poz. 1869 ze zm., a także Rozporządzenia men z dnia 01. 02. 2013 r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
124,38 Kb. 1
czytać
Postanowienie kuratora oświaty we wrocławiuPostanowienie kuratora oświaty we wrocławiu
Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami
0,53 Mb. 2
czytać
Załącznik nr 1 warunki szczegóŁowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego c zZałącznik nr 1 warunki szczegóŁowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego c z
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. (poz. 1441)
1,89 Mb. 15
czytać
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź Nr 154 z dnia 28 lipca r. Instrukcja obiegu, kontroli I archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w urzędzie miasta czeladź Rozdział IZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź Nr 154 z dnia 28 lipca r. Instrukcja obiegu, kontroli I archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w urzędzie miasta czeladź Rozdział I
Instrukcję opracowano na podstawie przepisów ogólnych, obowiązujących w zakresie organizacji, kontroli I obiegu dokumentów, a w szczególności na podstawie
469,69 Kb. 10
czytać
Akt prawnyAkt prawny
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn zm. 2)) zarządza się, co następuje
103,37 Kb. 1
czytać
Projekt z dnia 16Projekt z dnia 16
Na podstawie art. 9 ust pkt ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
33,95 Kb. 1
czytać
Uzasadnienie I. Cel wydania rozporządzeniaUzasadnienie I. Cel wydania rozporządzenia
Prawo lotnicze (Dz. U. z 012 r poz. 933, 951 I 1544 oraz z 2013 r poz. 134) I określa warunki eksploatacji lotnisk. Projekt uwzględnia nową klasyfikację lotnisk wprowadzoną w art. 54 ust I 2a znowelizowanej w 2011 roku ustawy I dotyczy
139,58 Kb. 1
czytać

  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna