Sp zoz w Rawie Mazowieckiej Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200. 000,00 €Sp zoz w Rawie Mazowieckiej Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200. 000,00 €
0,96 Mb. 17
czytać
Projekt z dnia 2 marca 2015 rProjekt z dnia 2 marca 2015 r
Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej krwi I jej składników
402,4 Kb. 8
czytać
Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa I higieny pracy, z uwzględnieniemWybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa I higieny pracy, z uwzględnieniem
Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami I zasadami bezpieczeństwa I higieny pracy
153,49 Kb. 4
czytać
Rozporządzenie ministra infrastruktury I rozwoju1Rozporządzenie ministra infrastruktury I rozwoju1
Na podstawie art. 4 ust ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r poz. 963, 984 I 1611) zarządza się, co następuje
443,58 Kb. 4
czytać
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I Gminy Jędrzejów, dnia 08Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I Gminy Jędrzejów, dnia 08
Usługi edukacyjne I szkoleniowe realizowane w ramach projektu „Większe umiejętności lepsze jutro” wykonywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu
1 Mb. 1
czytać
Akt prawnyp r o j e k tAkt prawnyp r o j e k t
0,79 Mb. 20
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „specyfikacją”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „specyfikacją”
Ubezpieczenie grupowe pracownikóW, wspóŁMAŁŻonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników starostwa powiatowego w starachowicach oraz jednostek organizacyjnych powiatu starachowickiego”
2,27 Mb. 21
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego dla spdsk w warszawie” rejzampub/21/2017
304,8 Kb. 2
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Dostawę narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego specjalistycznego dla spdsk w warszawie” rejzampub/33/2017
450,03 Kb. 2
czytać
Pcm/zp 01/I/2015Pcm/zp 01/I/2015
Rtg znajdujących się w Pracowni rtg powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o o w Braniewie w ramach operacji pt.” Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego”
134,98 Kb. 1
czytać
Liczba stron: Data: 18-02-22 Nazwa pliku: 0290-04A. Nk VI kadencja/druk nr 2113Liczba stron: Data: 18-02-22 Nazwa pliku: 0290-04A. Nk VI kadencja/druk nr 2113
W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany
1,45 Mb. 19
czytać
Adamów (pow zamojski) (gmina) [0620012] Urząd 2009-10-01 ÷ 2009-11-09 kompleksowa wystąpienie pokontrolneAdamów (pow zamojski) (gmina) [0620012] Urząd 2009-10-01 ÷ 2009-11-09 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Krystyna Dobrowolska, Beata Grabowska, Katarzyna Stefańska I aneta Chmielowiec – przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Adamów. Protokół kontroli podpisano 16 listopada
76,4 Kb. 1
czytać
Siwz dostawa sprzętu komputerowego I oprogramowaniaSiwz dostawa sprzętu komputerowego I oprogramowania
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
0,66 Mb. 8
czytać
Ogłoszenie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnejOgłoszenie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
220,81 Kb. 8
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Koszt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej pwt litwa-Polska 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa
0,58 Mb. 10
czytać

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna