Centrum badań molekularnych I makromolekularnych polskiej akademii naukCentrum badań molekularnych I makromolekularnych polskiej akademii nauk
Centrum Badań Molekularnych I makromolekularnych pan zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę sprzętu laboratoryjnego
267,05 Kb. 2
czytać
Rozporządzenie ministra infrastruktury I Budownictwa1Rozporządzenie ministra infrastruktury I Budownictwa1
Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków I wymagań dotyczących używania tych statków
95,4 Kb. 1
czytać
Nr sprawy 6/SZ/2014 zamawiająCYNr sprawy 6/SZ/2014 zamawiająCY
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
1,93 Mb. 13
czytać
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie nr sprawy 35/43/17/szp/BKomenda Wojewódzka Policji w Lublinie nr sprawy 35/43/17/szp/B
Zaprojektowanie I wykonanie adaptacji pomieszczeń celem utworzenia bazy lokalowej dla planowanego do utworzenia Posterunku Policji w Jastkowie”
369,56 Kb. 3
czytać
Dostawę implantów neurochirurgicznych dla specjalistycznego szpitala miejskiego im. Mikołaja kopernika w toruniu, fax (0-56) 61 00 306, 655 75 30Dostawę implantów neurochirurgicznych dla specjalistycznego szpitala miejskiego im. Mikołaja kopernika w toruniu, fax (0-56) 61 00 306, 655 75 30
Części III i Części I ust. 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
339,25 Kb. 2
czytać
Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinieUniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mysap erp I bazie ibm db2, w obszarze kadrowo-płacowym
437,02 Kb. 3
czytać
Samodzielny publiczny specjalistycznySamodzielny publiczny specjalistyczny
Na świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu obrotowego w rachunku bieżĄcym dla sps zoz w lęborku
197,26 Kb. 2
czytać
Siwz dostawa oprogramowania I sprzętu komputerowegoSiwz dostawa oprogramowania I sprzętu komputerowego
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
227,37 Kb. 2
czytać
InformatyzacjaInformatyzacja
O wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych
1,2 Mb. 3
czytać
Giżycko dn. 24. 05. 2013rGiżycko dn. 24. 05. 2013r
Przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy – prawo zamówień publicznych
0,92 Mb. 8
czytać
Załącznik do rozporządzeniaZałącznik do rozporządzenia
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn zm. 2)) zarządza się, co następuje
67,62 Kb. 1
czytać
Nałęczów (miasto I gmina) [0614083] Urząd 2008-03-12 ÷ 2008-05-09 kompleksowa wystąpienie pokontrolneNałęczów (miasto I gmina) [0614083] Urząd 2008-03-12 ÷ 2008-05-09 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
W dniach od 2 marca do maja 2008 r. (z przerwami) inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Ewa Kuźma-Pilipczuk, Justyna Sosnowska, Dariusz Chojnacki
69,64 Kb. 1
czytać
„bankowa obsługa budżetu miasta leżajska oraz miejskich jednostek organizacyjnych”„bankowa obsługa budżetu miasta leżajska oraz miejskich jednostek organizacyjnych”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych na usłUGĘ P. N
217,56 Kb. 3
czytać
Zamówienie nr wgkZamówienie nr wgk
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: Aktywna integracja, Poddziałanie
0,75 Mb. 3
czytać
InformatyzacjaInformatyzacja
O wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych
1,12 Mb. 3
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna