Urząd skarbowyUrząd skarbowy
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty I w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób
217,49 Kb. 2
czytać
Giżycko dn. 27. 04. 2012 rGiżycko dn. 27. 04. 2012 r
Roboty budowlane w zakresie wymiana sieci centralnego ogrzewania I ciepłej wody użytkowej z rur stalowych na rury preizolowane od komory k-1 do komory k-28 I od budynku nr 7 do budynku nr 39 na terenie jednostki wojskowej 2098 w bemowie
427,69 Kb. 4
czytać
Giżycko, dn. 14. 07. 2015rGiżycko, dn. 14. 07. 2015r
Roboty budowlane w zakresie konserwacji urządzeń kotłowni na terenie kompleksów wojskowych w giżycku, mrągowie, WĘgorzewie oraz konserwacji sieci c. O na terenie jw
0,73 Mb. 6
czytać
OgłoszenieOgłoszenie
Na podstawie art. 2 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
78,94 Kb. 1
czytać
Gmina suchedniów 6-130 Suchedniów, ul. Fabryczna tel. 041 25 43 002, fax. 041 25 43 090Gmina suchedniów 6-130 Suchedniów, ul. Fabryczna tel. 041 25 43 002, fax. 041 25 43 090
Zakup pomocy dydaktycznych do zajęĆ w ramach projektu „indywidualizacja nauczania I wychowania klas I-III w gminie suchednióW”
471,54 Kb. 5
czytać
„z a t w I e r d z a m”„z a t w I e r d z a m”
Zamówienie o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
0,71 Mb. 7
czytać
S49 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu Procedura otwarta pl-kalisz: Implanty chirurgiczne, 2012/S 49-080190 Ogłoszenie o zamówieniu – DostawyS49 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu Procedura otwarta pl-kalisz: Implanty chirurgiczne, 2012/S 49-080190 Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy
Osoba do kontaktów: Mariusz Pawlaczyk, Hieronim Cuper, 62-800 Kalisz, polska, Tel.: +48 627651397
64,28 Kb. 1
czytać
Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 56327 2016; data zamieszczenia: 20. 05. 2016Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 56327 2016; data zamieszczenia: 20. 05. 2016
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności I bezpieczeństwa/o zamówieniu na podwykonawstwo roboty budowlane
70,29 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników opi pib oraz członków ich rodzinSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników opi pib oraz członków ich rodzin
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
448,13 Kb. 4
czytać
Dyrektor ośrodka Pomocy Społecznej Miasta I Gminy w Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113bDyrektor ośrodka Pomocy Społecznej Miasta I Gminy w Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113b
Szkolenia realizowane w ramach projektu „Większe umiejętności lepsze jutro” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
1 Mb. 1
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Siwz – przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwoty określone w art. 1pkt ustawy Pzp
1,14 Mb. 9
czytać
Kraków: Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze w kompleksie wojskowym przy ulKraków: Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze w kompleksie wojskowym przy ul
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
39 Kb. 1
czytać
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Ul. Artwińskiego 3, 25-734 KielceŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii Ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą pzp. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy pzp, tzn mniejsza niż 200 000 euro
454,81 Kb. 6
czytać
Spzoz/ZP/10/2015 Bielsk Podlaski, 14. 04. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpzoz/ZP/10/2015 Bielsk Podlaski, 14. 04. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przetarg nieograniczony dla usług o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207. 000 Euro
0,57 Mb. 2
czytać
Giżycko, dn. 08. 01. 2015rGiżycko, dn. 08. 01. 2015r
Roboty budowlane w zakresie remontu budynku nr 3 na terenie jednostki wojskowej nr 3797 w giżycku
0,95 Mb. 9
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna