Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupaZatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t j. Dz. U
0,74 Mb. 8
czytać
Na kompleksowe ubezpieczenieNa kompleksowe ubezpieczenie
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą pzp. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy pzp, tzn mniejsza niż 200 000,00 euro
1,32 Mb. 13
czytać
Dostawa I montaż sprzętu przeznaczonego do zastosowań telekomunikacyjnych oraz oprogramowania komputerowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym wDostawa I montaż sprzętu przeznaczonego do zastosowań telekomunikacyjnych oraz oprogramowania komputerowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w
W ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
408,35 Kb. 4
czytać
Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21AZamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164) zwaną dalej „ustawą Pzp
311,63 Kb. 2
czytać
Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupaZatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r poz. 2164 z późn zm.), dalej zwaną ustawą. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została poniżej kwoty 135 000,00 euro. Kurs euro 4,1749
0,82 Mb. 4
czytać
Spec6yfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu niSpec6yfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu ni
Przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy Pzp
0,56 Mb. 3
czytać
Znak sprawy: zp/8/PN/2011Znak sprawy: zp/8/PN/2011
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, dla przedmiotu zamówienia o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
252,24 Kb. 2
czytać
Ministra zdrowiaMinistra zdrowia
Na podstawie art. 5 ust ustawy z dnia grudnia 1996 r o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn zm. 2)) zarządza się, co następuje
482,26 Kb. 5
czytać
Dziennik Ustaw z 2 lipca 2009 Nr 105 pozDziennik Ustaw z 2 lipca 2009 Nr 105 poz
Na podstawie art. 37 § pkt 3–6 I § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn zm. 1)) zarządza się, co następuje
101,2 Kb. 1
czytać
InstrukcjaInstrukcja
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I krwiolecznictwa w Katowicach ul. Raciborska 15 40 074 Katowice
0,65 Mb. 1
czytać
Akt prawnyp r o j e k tAkt prawnyp r o j e k t
0,56 Mb. 14
czytać
Chęciny, dnia 2013-12Chęciny, dnia 2013-12
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 0, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz
0,68 Mb. 6
czytać
Na kompleksowe ubezpieczenieNa kompleksowe ubezpieczenie
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą pzp. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy pzp, tzn mniejsza niż 200 000,00 euro
1,3 Mb. 13
czytać
Zp/czd/95/12 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaZp/czd/95/12 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia
374,22 Kb. 3
czytać
Rozporządzenie ministra zdrowia1Rozporządzenie ministra zdrowia1
Na podstawie art. 3 ust ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn zm. 2)) zarządza się, co następuje
53,29 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna