Zasady wystawiania recept na środki psychotropowe – akty prawneZasady wystawiania recept na środki psychotropowe – akty prawne
Rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 I preparatów zawierających te środki lub substancje
1,15 Mb. 16
czytać
ZałĄcznik nr 35ZałĄcznik nr 35
Jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków publicznych
20,9 Kb. 1
czytać
Dz. U. Nr 163, poz. 1577 rozporządzenie ministra gospodarki, pracy I polityki społecznejDz. U. Nr 163, poz. 1577 rozporządzenie ministra gospodarki, pracy I polityki społecznej
Na podstawie art. 3715 § ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn zm.) zarządza się, co następuje
237,33 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
304,43 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
431,26 Kb. 7
czytać
14- wzor siwz szkolenia uslugi14- wzor siwz szkolenia uslugi
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych
95,29 Kb. 1
czytać
Dziennik ustaw rzeczypospolitej polskiejDziennik ustaw rzeczypospolitej polskiej
Na podstawie art ust pkt ustawy z dnia września 1991 r o systemie oświaty Dz. U. z 2015 r poz
0,55 Mb. 6
czytać
W Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113bW Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113b
Usługi edukacyjne I szkoleniowe kursy realizowane w ramach projektu „Większe umiejętności lepsze jutro” wykonywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
461,11 Kb. 3
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie siwz) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne I formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty
1,14 Mb. 8
czytać
Przetargu nieograniczonegoPrzetargu nieograniczonego
Ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
140,46 Kb. 3
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz
492,16 Kb. 3
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, zastosowanie mają przepisy ustawy pzp
211,25 Kb. 5
czytać
Warszawa, dnia 5Warszawa, dnia 5
Dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawóW, wstępnie przygotowanych materiałÓw I akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem
78,6 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy I polityki społecznej 1Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy I polityki społecznej 1
Na podstawie art. 3715 § ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn zm. 2)) zarządza się, co następuje
228,74 Kb. 3
czytać
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp z o o. ul. Chełmońskiego 1Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp z o o. ul. Chełmońskiego 1
Hdtv dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp z o o
304,69 Kb. 2
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna